RSS

Politikerna skor sig utan att tveka

sön, feb 24, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Men inte utan protester från Socialisterna

Måndagen den 23 juni samlades kommunfullmäktige i Västervik. På dagordningen för kvällen stod en lång lista av punkter. På plats 22 kom frågan om politikernas arvoden. Protester mot höjningen hölls utanför Bryggaren där fullmäktige sammanträdde så väl som från talarstolen och åskådarplatserna i salen.

Knappt hade fullmäktige hunnit inleda sitt sammanträde förrän det hade börjat samlas ungdomar och andra uppretade Västerviksbor utanför Bryggaren. Socialisterna anordnade ett protestmöte med banderoller, bokbord, tal och fika.
Johannes Regell, Socialisternas fullmäktige representant talade till de som samlats utanför Bryggaren.
– Vi har samlats här idag för att sätta våra fötter i backen. Vi är på tok för dåliga på att göra det i detta land. Allt för ofta blir vi arga, besvikna och upprörda och allt för ofta visar vi endast detta för oss själva när ingen ser. Vi knyter näven i fickan, vi svär vid matbordet och ligger vakna om natten när vi borde sova. Det är dags för oss att bryta detta beteende och precis som fackföreningar och elevorganisationer nere på kontinenten ta protesterna ut på gatorna för att istället knyta nävarna i luften.


Johannes Regell talar mot nedskärningar och höjningar av politikerlöner utanför kommunfullmäktige. Foto: nyttarbetarparti.se

I sitt tal redogjorde Regell för skolans situation i Västervik med sjunkande resultat i ämnena svenska, matte och engelska. Han hävdade att den utveckling med lägre kunskaper, ökade klasskillnader och verklighetsfrånvarande politiker på sikt är ett öppet hot mot de demokratiska erövringar arbetarrörelsen slagits för under 1900-talet.
Han konstaterade vidare att skolans problem inte kunde lösas från Västervik, men att det knappast var ett steg i rätt riktning att som de styrande minska lärartätheten ytterligare med 40-50 lärartjänster.
Talet avslutades med att utnämna denna protest till en början av något större än en enskild protest mot politikernas verklighetsfrånvändning.
– Även om vi kunde varit fler här idag, måste vi betrakta detta som en början. En början på uppbyggandet av en ny arbetarrörelse till försvar av våra historiska segrar så som allmän välfärd och demokratiska rättigheter. Det slutar inte här, det börjar nu!
Vi börjar sätta ner fötterna, precis som vi gör här idag. Vi börjar försvara vad vi har kvar! Vi kan inte inbilla oss att någon annan skall göra det åt oss. Det är upp till oss, vi måste organisera oss, vi måste ta strid för våra intressen. Gör vi inte det lär det snart vara kört.

Efter mötet gick de som samlats utanför Bryggaren in för att bevaka det möte som inletts innanför dörrarna. Mötet kom att bli segt (en taktik för att hålla folk borta?) och merparten av de Västerviksbor som samlats höll inte ut genom dagordningen till punkt 22. Väl framme vid frågan om politikernas löneökningar återstod endast ett fåtal medborgare och en kärntrupp bestående av 20 ungdomar från Socialisterna.

När punkten öppnades restes en banderoll inne i salen med texten: ”Varför finns det pengar till er men inte till oss?!”. Då blev det liv i luckan, borgerliga ledamöter ställde sig upp och gapade efter polis. Fullmäktiges ordförande Conny Tyrberg (c) bankade med klubban och försökte beordra Socialisterna att lägga ner banderollen. Då de vägrade ajournerades mötet. Efter denna markering vecklades banderollen ihop och både upprörda borgare och upproriska socialister satte sig ner igen.


Kommunchefen Conny Jansson försöker kväsa Socialister. Att han ställer upp på sådana uppdrag med en så knaper inkomst på ca 52 000 kronor i månaden.
Foto: nyttarbetarparti.se

Mötet återupptogs med en presentation av arvodeskommitténs förslag till löneökning. Debatten kom att bli hård då samtliga partier från Vänsterpartiet till Moderaterna stödde förslaget och försvarade det med prat om ”demokratin måste få kosta”, ”politiker har stort ansvar”, ”de måste ha drägliga förhållanden” osv. Endast Socialisterna delade inte uppfattningen att ”politikerna tjänar för lite”. Inga av Regells resonemang kring växande politikerförakt, längre avstånd mellan folkvalda och medborgare, stort ansvar för tex sjuksköterskor och annan vårdpersonal bemöttes. Istället besvarades argumentationen för sänkta politikerlöner med påståenden om att ”Regell är ett hot mot demokratin”, ”att det bara var populism” och att socialisternas representant ”fallit ner i den politiska avgrunden”. Debatten varade i nära en timme innan förslaget klubbades igenom med en klar majoritet mot en röst. Socialisternas representant reserverar sig mot beslutet.
Mest angelägen att försvara politikernas lönehöjning var Gert Wollinger från Socialdemokraterna. Han sa bland annat att man måste höja lönerna för att kunna engagera ungdomar i politiken. Kanske borde han istället se att ungdomen är engagerad, problemet är bara att den inte är på Wollingers sida. Ungdomen var där för att protestera.


Läs mer:
VästerviksTidningen – Olaglig demonstration inne på fullmäktige
Webb-TV sändning från mötet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER