RSS

Begreppet ”vild strejk” obegripligt i Belgien – Per-Erik Wentus

Efter sju veckors strejk återupptog de anställda på Volkswagen i Bryssel-Vorst arbetet den 8 januari 2007. 55 procent av arbetarna röstade för återgång, bland tjänstemännen var ja-rösterna 78 procent. Uppgörelsen innebär att av fabrikens 5 100 anställda får 2.900 avsked.

Avskedsvederlagen ska vara de dyraste som utbetalats i Belgien. Och i jämförelse med nedläggningen av bilfabriken Renault i Vilvoorde 1997, då 3.000 förlorade sina jobb, ligger de fem gånger högre. Då var den högsta kompensationen för en arbetare 225.000 kr. På Volkswagen spänner det från lägst 225.000 till högst 1,3 miljoner kronor. Men det ligger ändå en tredjedel under vad som utbetalats av Volkswagen vid avskedanden i Tyskland. 900 av de avskedade som är 50+ ges en förtidspension om 75-80 procent av nettolönen.

Avskedade har förtur
Företaget lovar att när produktionen mot 2009 åter ska höjas och arbetsstyrkan öka till 3.000 ska avskedade ha förtur. Men en del av oeningheten bland arbetarna, som syns i röstsiffrorna, var att många ansåg att den garantin inte var bindande nog. Där låg för många om och men. Tyskarna hade fått bättre försäkringar och det var också därför som man krävde 90.000 kr till åt varje avskedad, något som dock inte gick igenom. För talet om den dyraste uppgörelsen någonsin på 2,7 miljarder kr har inte imponerat. Volkswagen är ingen fattiglapp. 2005 inhöstade man en nettovinst på 10 miljarder kr. För 2006 kommer den att stiga till 39 miljarder. För 2008 räknar man med en vinst på 46 miljarder kronor.
Det var i början på 2006 som Volkswagen meddelade att man under en treårsperiod skulle skära ner företagets arbetsstyrka med 20 000 personer. Beslutet att fabriken i Bryssel-Vorst skulle drabbas kom i mitten av november och föranledde strejken som började den 17:e.
– Tvånget att rekonstruera är en följd av överkapaciteten inom bilindustrin. Man använder endast 78 procent av sin tekniska kapacitet. Vi kan således producera 22 procent fler fordon än vad marknaden efterfrågar, förklarade Eddy Geysen från den belgiska arbetsgivarorganisationen Agoria.


Belgiska bilarbetare i strejk.

Flytt inom Europa
Det är inte alla gånger som produktionen flyttas till låglöneländer. Renault i Vilvoorde flyttade inte sin produktion till Ryssland som sades utan till Frankrike och Spanien.
– Det är således inte lönekostnaderna som är orsaken till rationaliseringarna, säger Karel Gacoms, fackföreningsmannen som blev känd under striden för att bevara Renault kvar i Vilvoorde. Man flyttar produktionen för att med mindre strid uppnå en allt större automatisering. Och vinsterna har fortsatt att stiga efter flytten till Frankrike och Spanien.
Veckobladet L’Usine nouvelle publicerade i november en undersökning över de bilfabriker som ska stängas. Det är GM i Portugal, Jaguar och Peugeot i Storbritannien. Och av de återstående tio som på sikt hotas av stängning var det två i Belgien, Volkswagen Bryssel-Vorst och Opel Antwerpen.
Hur Volkswagenarbetarna kunde uppnå sin relativt höga kompensation hänger samman med strejkrätten i Belgien. Det är de anställda som har rätten att starta och avsluta en strejk. De får strejka när de vill för allt som rör arbetet men inte är avtalat. Och avskedanden ryms inte i ett kollektivavtal. Det enda då fackföreningen kommer in är att när 2/3-delar är i strejk, då kan facket börja betala ut strejkersättning. Följaktligen; strejkar färre än 2/3-delar då kan de fortsätta att strejka men på egen bekostnad.

Vild strejk är obegripligt
Begreppet “vild strejk” är för en belgare obegripligt. Det är en svensk företeelse som härrör av att strejkrätten i praktiken förts från arbetarna till deras fackliga företrädare. Och med åren allt högre upp till en allt trängre krets.
Det finns kvar ett missnöje och det riktar sig förutom till företaget, mot staten och fackledningen. De tusentals arbetare som finns i underleverantörsföretagen och som även kommer att förlora sina arbeten, står helt ensamma. Många av småföretagen kommer inte att erbjuda någon kompensation. Sen 2005 finns det en ny lag, den s.k. generationspakten, som säger att förtidspensionerade står till arbetsmarknadens förfogande. Och det innebär att de även kan tvingas ta ett lägre betald arbete.

Per-Erik Wentus

Artikeln är tidigare publicerad i Flamman, den 25/1 -07

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER