RSS

För levande, demokratiska och stridbara fackföreningar! – Johannes Regell

”Det kostar för mycket”, ”jag förhandlar bättre för mig själv”, ”facket gör inget för mig”. Det där har vi alla hört tusen och åter tusen gånger. Allt fler ifrågasätter varför man skall vara ansluten till en fackförening. Har fackföreningarna spelat ut sin roll, är deras tid förbi, har dem förlorat sin mening? Svaret på frågorna måste entydigt bli nej, men varför?

De första fackföreningarna kom att växa fram med industrialismens och det moderna samhällets frammarsch. I det nya samhället kom allt att förvandlas till varor. Varor som skulle säljas och köpas på en marknad. Detta gällde även samhällets produktion där varan arbetskraft såldes och köptes. Genom sin arbetskraft skapar arbetarna ett värde som är större än deras lön. Det är detta värde vi kallar vinst. Här uppstår en konflikt, mellan arbetarna och företagarna, kring överskottets fördelning, dvs lönens storlek mot vinstens.

Under denna tid utnyttjade företagarna sin ställning som starkare part gentemot arbetarna och betalade ut löner vid svältgränsen. En normalarbetsdag vid 1800-talets slut uppgick till minst 12 timmar, 16 timmar var inte ovanligt förekommande. Övertidsersättning, semester och arbetarskydd existerade inte över huvud taget. Det var dessa odrägliga arbets- och levnadsförhållanden som tvingade arbetarna till motstånd, det skedde genom organisation och bildande av föreningar. Fackföreningsrörelsen blev därmed det moderna borgerliga samhällets och dess missförhållandens oönskade och hatade barn.
Fackföreningens uppgift blev att minska konkurrensen mellan arbetarna. Genom att enas kring en lägsta lön och lova att aldrig ta arbete under den slöts vad vi kalla det fackliga löftet, konkret uttryckt i kollektivavtalet.

De första strejkerna utbröt spontant, ofta utan framgång. Den vardagliga kampen för kollektivavtal och föreningsrätt blev en praktisk skola. Varje förlorad strid gav djupare insikt om behovet av större och starkare fackliga organisationer. Man började samla in pengar till kassor för att kunna hålla ut i strejkerna som ofta blev långdragna. Arbetsgivarna skydde inga medel i sina försök att stoppa de fackliga organisationerna. Polis och militär användes mot den egna befolkningen. Svartlistningar, vräkningar, trakasserier, avskedanden, misshandel och andra former av förföljelser var vanligt förekommande.

Idag ser det annorlunda ut med fem veckors semester, arbetsmarknadslagar som LAS, åtta timmars arbetsdag mm. Listan på fackliga landvinningar från 1930-talets och framåt kan göras lång. Få eller kanske inga av dessa hade existerat utan fackliga organisationer och fackligkamp, det kan vi vara säkra på.

Utan våra fackföreningar kan vi aldrig försvara det vi redan har uppnått. Inga rättigheter kan betraktas som givna eller eviga. I länder som England och USA där man effektivt lyckats bekämpa fackföreningsrörelsen tjänar arbetarklassen ca 20 % mindre i månaden än i Sverige. Många tvingas ha tre jobb för att kunna försörja sig och arbetstiden är den samma som vid 1900-talets början. Man kan med andra ord säga att vi inte har råd att inte vara med i facket!

Fackföreningens styrka består inte endast i dess medlemsantal utan minst lika mycket i aktiviteten, medvetandet och stridbarheten bland medlemmarna. Därför räcker det inte med att betala sin fackavgift, vi måste också engagera oss i att driva på det fackliga arbetet. Inte bara för att vi skall kunna ha kvar det vi vunnit utan även för att kunna flytta fram positionerna i framtiden, genom tex 6 timmars arbetsdag och 90% i socialförsäkringssystemet. Varje arbetare som lämnar sin fackförening försvagar sin egen och sina kamraters gemensamma styrka. Varje arbetare som inte ansluter sig till en fackförening hjälper arbetsgivarna att ta tillbaka det vi erövrat. Med dessa ord bör vikten av en levande, demokratisk och stridbar fackföreningsrörelse stå klar!

Johannes Regell, fd. ordförande i verkstadsklubben på Totebo AB, tillika ledamot i Skogs- och Träfacket sektions 1s styrelse.

Artikeln är tidigare publicerad i Toteboklubbens arbetsplatsblad, Fackföreningen, nr 2/08. mars.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER