RSS

Gärna kunskap men först ett rejält bad! – J. Regell, M. Jansson

Herrarna Hugosson, Hjalmarsson och den borgerliga alliansen i Västervik har beslutat att skära ned i utbildningsförvaltningen med 40 miljoner kronor vilket innebär att 40 till 50 lärare skall ”sparas bort”. Skall vi tolka detta beslut som sådant att de anser att eleverna i Västervik kan alldeles för mycket?

Hur lyckas vi med måluppfyllelsen på grundskolorna i Västerviks kommun? På de nationella proven i årskurs 5 (2007) var det hela 27,5 % av eleverna som inte nådde målen i ämnet svenska. I ämnet matematik är katastrofen större där misslyckades hela 34,3 % att nå målen och i ämnet engelska är siffran 19,3 %. I årskurs 9 misslyckades nästan en tredjedel av eleverna, 30,2 % (2007), att nå godkänt i alla ämnen.

Montage av nyttarbetarparti.se Frv: Thomas Kronståhl ”oppositions-ledare”, Mats Hugosson ordförande BUN och Harald Hjalmarsson kommunalråd.

Dessa problem med bristande ämneskunskaper slår igenom med full kraft på Västerviks Gymnasium där över 200 elever bedriver sina studier på det individuella programmet (de flesta av eleverna som går här har inte klarat betyget Godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matte). Det individuella programmet är idag gymnasieskolans tredje största program.

Den svenska skolans nedmontering påbörjades med Göran Perssons kommunalisering av skolan 1989 och fullbordades av den borgerliga regeringen under 1991- 94 med införandet av skolpeng. Dessa beslut möjliggjorde införandet av friskolor och därmed gjorde marknaden insteg i vårt obligatoriska skolsystem. I samband med kommunaliseringen inleddes de stora nedskärningarna inom grundskolan och under mitten av 1990-talet försvann en heltidslärartjänst per 100 elever. Med den nya utbildningspolitiken blev skolan en marknadsplats där var och en skall förverkliga sig själv. I denna konsumentskola sätts de personliga egenskaperna i centrum istället för kunskaper. Då har barn från arbetarhem små eller inga möjligheter att hävda sig. Det är just barn som inte kommer från akademikerhem med den naturliga närheten till böcker som behöver en bra skola där de kan utveckla sin intellektuella nyfikenhet. Men för att kunna nå vissa färdigheter krävs det drill men också målmedvetenhet och tråkig träning. Detta kräver resurser och tid.

Vi skall även ha i åtanke att vi idag befinner oss i en ekonomisk högkonjunktur. Det är en märklig högkonjunktur där man avskedar lärare istället för att nyanställa. Under 90-talskrisen fick vi lära oss från hela det politiska lägret att när vi har underskott i de offentliga finanserna så måste vi avskeda personal inom den offentliga sektorn. Idag när den offentliga sektorn har finansiella tillgångar på 587 miljarder kr (finansdepartementets budgetproposition 2007/08) så fortsätter nedskärningarna. Hur skall ekonomin egentligen se ut i samhället Hugosson och Hjalmarsson då ni återigen vill satsa resurser på skolan?

Den borgerliga alliansen i kommunen har även valt att satsa minst 170 miljoner kr plus badbiljetter för 15 miljoner kr på Holiday Club-projektet. För Hjalmarsson och Hugosson är det tydligen som så att det är viktigare att sponsra Holiday Club än att ge eleverna i Västervik sådana viktiga kunskaper som att kunna läsa, skriva och räkna. Fundamentala kunskaper som krävs för att bl a kunna deltaga i politik och samhällsliv samt utveckla sina personliga egenskaper etc.

Det är märkliga tider vi lever i. Vi är rikare än någonsin men vi har inte råd med sådant som är viktigt för oss för att leva ett gott liv. För att avslutningsvis citera den kända socialdemokraten, socialministern och välfärdsideologen Gustav Möller ”Endast det bästa är gott nog åt folket”.

Johannes Regell
Marcus Jansson

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER