RSS

Hårda debatter i Västervik

lör, apr 26, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Hjalmarsson mot väggen

Torsdagen den 24/4 höll kommunfullmäktige möte. Först ut på dagordning stod en interpellation från Socialisternas ledamot i kommunfullmäktige, riktad mot kommunalrådet Harald Hjalmarsson. Debatten blev skarp.

Interpellationen började med att Socialisternas representant i Västerviks kommunfullmäktige, Johannes Regell konstaterade att kommuninvånarna drabbats av många hårda besparingar. Att kommunens alla invånare drabbats hårt, gamla som unga, kvinnor som män men framförallt hade enligt Regell landsbyggdens befolkning drabbats hårdast av borgerlighetens politik.
– Det sämsta av den styrande borgerlighetens alla galna beslut fattades i mars 2007. Då beslutade de borgerliga med stöd av den så kallade oppositionen att med kommuninvånarnas pengar stödja Holiday Clubs etablering i Västervik.

Johannes Regell
Foto: nyttarbetarparti.se

Därefter ställdes frågan om hur mycket denna galna idé kostat kommunens invånare till kommunalrådet tillika moderaten Harald Hjalmarsson. En fråga som kommunalrådet överhuvudtaget inte kunde svara på, utan redovisade endast hur många timmar som lagts ner i ”projektet”.

Därefter började debatten som kom att bli hetsig och uppretad, framförallt från den högra flanken av fullmäktiges sal.
Regell påpekade att kommunalrådet inte lyckats svara på den enkla frågan kring kostnaderna och undrade vidare om Harald mätte sina nedskärningar och kostnaderna för hans planerade lönehöjning i timmar också? En fråga som inte heller besvarades.
Ett flertal ledamöter från Moderaterna såväl som Folkpartiet gick till talarstolen för att försvara sitt kommunalråd. Till dessa hörde även det Socialdemokratiska oppositionsrådet Thomas Kronståhl som var tvungen att försvara moderaternas politk, då han med hela ”oppositionen” varit på Hjalmarssons sida när beslutet togs i mars 2007.

Debatten kom från de borgerligas sida mest handla om hur verklighetsfrämmande Socialisternas politik var samt att de inte ”ens hade lämnat en budget i balans.”
Regell avrundade debatten med att konstatera följande:
– Vi måste sätta ner fötterna och vägra skära ner. Tvingas socialisterna välja mellan bra skola och äldreomsorg å ena sidan, och budget i balans å den andra, då väljer vi det första.

VästerviksTidningens bevakning:
Socialisterna ifrågasätter kostnader för Holiday Club

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER