RSS

Sahra Ahmed – Första maj 2008

tor, maj 1, 2008

Tal

Tal hållet på den 1/5 2008 av Sahra Ahmed, aktiv i Kommunal sektion 17 och styrelseledamot i Socialisterna. Demonstrationen samlade 130 deltagare.


Hej allihopa kul att se många här i år!
Jag heter Sahra och är aktiv i kommunal. På våra banderoller och i våra slagord har vi idag rest krav på allas rätt till välfärd och arbete, kort sagt allas rätt till trygghet. Hur ser det egentligen ut i Sverige, detta land som jag kom till för sex år sedan. Sverige är känt som ett av världens tryggaste och jämlikaste länder. Men de senaste 20 åren har detta förändrats. I snart 20 år har klassklyftorna vuxit, ojämlikheten ökat och otryggheten smugit sig fram och blivit vardag i många människors liv. Ungdomar som går ut gymnasiet välkomnas av arbetslöshetens öppna armar. I Västervik står 8 % av alla unga mellan 18-24 år utan arbete. Västervik har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela länet.
?

I äldreomsorgen där jag arbetar som timvikarie är stressen mycket stor. Det känns som att de gamla och vi som tar hand om dom mest betraktas som en kostnad, som röda siffror i den ständigt för tunna kommunala budgeten.
De gamla och de unga är dom stora förlorarna på den politik som förts de senaste 20 åren. Samhällsklimatet har förändrats i takt med att klasskillnaderna och otryggheten vuxit. Vad utvecklingen har berott på finns det många olika förklaringar till. Den rådande borgerliga uppfattningen målar en bild av ett Sverige som haft det för bra.
Där arbetarrörelsens snälla men naiva mål om jämlikhet och solidaritet byggt en välfärd som vi inte har råd med längre. Att vi levt ”över våra tillgångar”. Därför måste man jaga fuskare, effektivisera och reformera välfärden. I verkligheten har dessa ord inneburit nedskärningar, besparingar och privatiseringar.

Till bilden av välfärdssamhällets ekonomiska kris ansluter sig även Sveriges snabbast växande parti, Sverigedemokraterna. De beskriver och har rätt kring problemen med den växande otryggheten som vi alla tvingas leva i, med nedskärningar, arbetslöshet och misslyckad integration. De kallar sig inte ett borgerligt parti men är det ändå. De ansluter sig till den borgerliga världsbilden och tror att välfärdsstaten befinner sig i ekonomisk kris.
Men lika mycket som de har rätt kring samhällsproblemen, lika fel hamnar dom i frågan om samhällsproblemens lösning. Sverige har aldrig varit rikare, produktionen så effektiv och vinsterna så höga. Problemet är inte att resurserna tar slut varken på grund av ”för generös” välfärd eller invandring.

Hur borde då vi, i arbetarrörelsen se på samhällsproblemen, ojämlikheten och otryggheten? Det farligaste som hänt de senaste 20 åren är att även vi i arbetarrörelsen många gånger accepterat borgerlighetens galna världsbild. Många gånger är det våra egna företrädare som står för nedskärningar och besparingar på arbetarrörelsens egen välfärdsstat.

Det vi måste göra är precis det vi gjort idag, på första maj. Vi måste resa krav utifrån vår egen verklighet i det ojämlika och otrygga klassamhället vi fortfarande lever i 2008! I verkligheten blir vi invandrare och svenskar i arbetarklassen, oavsett om vi har jobb eller inte, fattigare och får det otryggare, samtidigt som andra i samhället blir rikare. Miljarderna delas ut i aktievinster, chefer och politiker höjer sina löner och lyxbostäder växer upp som svampar. Så ser det ut. Sverige är inget fattigt land varken pga för generös välfärd eller invandring. Resurser finns för likvärdig skola, sjukvård och omsorg för alla. Resurser finns för att fortsätta arbetarrörelsens strävanden efter jämlikhet, solidaritet och trygghet i samhället för alla.
Därför är första maj demonstrationer som denna lika viktiga som 1890 då det första hölls. Våra mål är lika relevanta och nödvändiga idag som då och varken etablerade högerpolitiker eller Sverigedemokrater, kan stoppa oss!

Tack för att ni lyssnade. tack för mig!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER