RSS

130 demonstrerade i Västervik

fre, maj 2, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Västerviks socialistiska arbetarrörelse lägger inte ner första maj!

Unga som gamla, kvinnor som män, invandrare som svenskar. Västerviks socialistiska arbetarrörelse demonstrerade på första maj för klassiska krav. Slagorden ekade mellan husen, trots regn hölls ett muntert och stridbart torgmöte med tal, musik, bullar, saft och kaffe.


Till marschtrummor gick tåget genom Västervik med slagord, fanor och banderoller.
Foto: Agne Regell

Demonstrationen samlades och ställde upp vid Hamnplan. Slagorden repades igenom, fanorna och banderollerna höjdes och demonstrationen började röra sig upp mot centrala Västervik.
Slagorden löd: ”Reinfeld våra pengar tar, ger till dom som redan har!”, ”Ropen skalla, arbete åt alla!” och ”Inga nedskärningar inget spar, vi vill ha vår välfärd kvar!”


Foto: Agne Regell


Foto: Agne Regell

Tåget växte under sin färd mot Spötorget, där ett torgmöte skulle hållas. Torgmötet inleddes med att Paul Westerlund från Skogs- och Träfacket hälsade alla välkomna till årets första maj firande. Paul uttryckte även arrangörernas stöd till Vårdförbundets strejk. Ordet lämnades sedan till Larita Vigander, ordförande i Kommunal sektion 16.


Paul Westerlund, ordförande Skogs- och Träfacket sektion 1, Tjustbyggden.
Foto: Agne Regell

Larita inledde med att konstatera fakta från kommunalarnas arbetsmiljö.
– Många utav Kommunals medlemmar arbetar i yrken med tung arbetsmiljö. Många inom framförallt vård och omsorg tvingas lyfta tungt och arbeta i olämpliga arbetsställningar. Samtidigt upplever allt fler att arbetet innebär mer stress och att man har mindre inflytande på arbetstempot.
– Den borgerliga regeringen för en orättvis klasspolitik. Vi från Kommunal protesterar kraftigt mot de försämringar av a-kassan som den borgerliga regeringen har genomfört och vill genomföra. Vi menar på att en sänkt a-kassa skapar otrygghet och på lång sikt pressas lönerna ner för alla anställda.


Larita Vigander, ordförande Kommunal sektion 16.
Foto: Agne Regell

Efter Larita fortsatte Magnus Johansson, även han från Skogs- och Träfacket.
– Besparingar och rationaliseringar inom vård, skola och äldreomsorg har verkat som en osthyvel i vår gemensamma välfärd
Magnus pratade även om fackföreningsrörelsens problem med rekord stora medlemstapp.
– Detta är ett direkt hot mot våra kollektivavtal, som skyddar våra löner mot lönedumpning.
Lösningen menade han måste vara att fackföreningarna rycker upp sig för att motverka trenden.
– För att vi skall kunna motverka detta måste vi i arbetarrörelsen hålla ihop. Vi måste bli bättre på att samarbeta för att kunna ta tillbaka förlorade medlemmar, bli starkare och vara mer drivande i våra fackföreningar.


Magnus Johansson, Skogs- och Träfacket sektion 1.
Foto: Agne Regell

På tur stod nu musik av Jonas och Oskar. De öste på i vädret som började mulna till ordentligt.


Jonas och Oskar spelar för mötesdeltagarna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter musiken intog Sahra Ahmed talarstolen. Hon inledde med att fråga hur det egentligen såg ut i Sverige.
– Sverige är känt som ett av världens tryggaste och jämlikaste länder. Men de senaste 20 åren har detta förändrats. I snart 20 år har klassklyftorna vuxit, ojämlikheten ökat och otryggheten smugit sig fram och blivit vardag i många människors liv.

Vidare i sitt tal gick hon till angrepp mot den borgerliga världsbilden.
– Den rådande borgerliga uppfattningen målar en bild av ett Sverige som haft det för bra. Där arbetarrörelsens snälla men naiva mål om jämlikhet och solidaritet byggt en välfärd som vi inte har råd med längre. Att vi levt ”över våra tillgångar”.
Enligt Sahra utgår Sveriges snabbast växande parti, Sverigedemokraterna från samma borgerliga världsbild och konstaterade där med på att arbetarklassen inte hade något att vinna i att stödja dem.
– Lika mycket som de har rätt kring samhällsproblemen, lika fel hamnar dom i frågan om samhällsproblemens lösning. Sverige har aldrig varit rikare, produktionen så effektiv och vinsterna så höga. Problemet är inte att resurserna tar slut varken på grund av ”för generös” välfärd eller invandring.

Som avslutning på sitt tal pekade Sahra ut vilken väg arbetarklassen är tvungen att vandra för att vända utvecklingen.
– Det vi måste göra är precis det vi gjort idag, på första maj. Vi måste resa krav utifrån vår egen verklighet i det ojämlika och otrygga klassamhället vi fortfarande lever i 2008!


Sahra Ahmed, fackligt aktiv i Kommunal.
Foto: Agne Regell

Sist ut på talarlistan stod Christian Römberg, ungdomsansvarig i Kommunal sektion 17. Han inledde sitt tal med att konstatera kalla fakta från en färsk rapport från Rädda Barnen, som visar att 250 000 barn i Sverige lever i fattigdom.
– Frågan är när vi ska börja ställa krav. Om inte nu, när?


Christian Römberg, ungdomsansvarig Kommunal sektion 17
Foto: Agne Regell

Christian gick senare över till att kommentera EG-domstolens dom i den så kallade Vaxholmskonflikten.Han påvisade att inga landvinningar är säkra eller eviga för arbetarrörelsen i kapitalismen.
– EG-domstolen gav arbetsgivarna rätt att bedriva lönedumpning. Detta strider mot den fackliga organisationens mest grundläggande princip; att löntagare inte ska konkurrera med löner och behöver bjuda under varandra för att få jobb.
Detta borde få hela den svenska fackföreningsrörelsen att gå ut i landsomfattande protester. Men proteststormarna lyser med sin frånvaro och de fackliga ledarnas agerande har varit allt annat än handlingskraftigt.
Men det finns ingen annan än vi själva som kan ändra på samhällsutvecklingen. Fackföreningsrörelsen måste åter gå i bräschen för sociala reformer; för full sysselsättning, generell arbetstidsförkortning, goda arbetsvillkor och bättre välfärd åt alla! Vi måste börja ställa krav, här och nu.

Torgmötet avslutades med Internationalen-allsång. Böcker såldes, bullarna tog slut och med dem saften och kaffet. Trots regn var stämningen god. Folkmassan skingrades och deltagarna gick hem till sig. Första maj 2008 var över.
Det blev bara ett tåg, men inte för att arbetarrörelsen båda grenar i Västervik kunnat enas. Endast för att den liberala arbetarrörelsen kapitulerat och lagt ner sitt tåg.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER