RSS

Ny studiecirkel

fre, maj 16, 2008

Aktiviteter

Kunskap är makt!

Utan bildning kan inte arbetarklassen försvara sina intressen
– Gå i studiecirkel i Vimmerby eller Västervik!

I Västervik påbörjas nu en ny studiecirkel. Efter att ha studerat arbetarrörelsens historia under ett år är det dags för politisk ideologi. Boken som kommer att läsas är Socialismens utveckling från utopi till vetenskap, skriven av Friedrich Engels.

Foto: nyttarbetarparti.se

Nyttarbetarparti.se publicerar här ett litet utdrag från boken. Tid och plats för cirkel finns angivet nedan.

De nya fakta framtvingade en ny undersökning av hela den hittillsvarande historien, och då visade det sig att all hittillsvarande historia med undantag för urtillstånden var historien om klasstrider, att dessa samhällsklasser som bekämpar varandra alltid varit skapelser av produktions- och utbytesförhållandena, med ett ord av sin epoks ekonomiska förhållanden. Det visade sig alltså att samhällets ekonomiska struktur bildade den reala grundvalen, ur vilken hela överbyggnaden av rättsliga och politiska institutioner såväl som de religiösa, filosofiska och övriga föreställningarna under varje historisk epok ytterst låter sig förklaras.

Efter detta framstod socialismen inte längre som en tillfällig upptäckt av den ena eller andra geniala hjärnan utan som det nödvändiga resultatet av kampen mellan två historiskt uppkomna klasser, proletariatet och bourgeoisin.

Välkommen på studiecirkel!

Vimmerby:
Litteratur: Löftet.
Boken är skriven av Ingmar Göransson.
Tid: 18.00, Söndagar.
Plats: LO-sektionen, Sevedeg. 4.
Cirkelledare: Marcus Jansson.

Västervik:
Litteratur: Socialismens utveckling från utopi till vetenskap
Skriven av Friedrich Engels.
Tid: 16:30, Söndagar.
Plats: Fogden, Storg. 51 (mittemot Stadsparken).
Cirkelledare: Johannes Regell.
Start: 18/5-08.

För deltagande kontakta:
Marcus Jansson, 0707 865 840 (Vimmerby)
Johannes Regell, 0736 357 710 (Västervik)


Tidigare cirklar:
Vimmerby:
Litteratur: Karl Marx, en introduktion.
Boken är skriven av Per Månsson.
Cirkelledare: Marcus Jansson.
Period: Hösten 2006.

Västervik:
Litteratur: Klass i rörelse.
Skriven av Lars Ekdahl och Lars Ohlsson.
Cirkelledare: Johannes Regell.
Period: Våren 2008.

Litteratur: Marxismens plats i historien.
Skriven av Ernest Mandel.
Cirkelledare: Roy Karlsson.
Period: Vårem 2007.

Litteratur: Socialistisk samhällsanalys och historieuppfattning.
Skriven av Jacob Hoffsten.
Cirkelledare: Jacob Hoffsten.
Period: Våren 2007.

Litteratur: Staten, socialdemokratin och socialismen.
Skriven av Mats Dahlqvist.
Cirkelledare: Johannes Regell.
Period: Vintern 2007

Litteratur: Därför är vi socialister.
Pamfletten är skriven av Johannes Regell.
Cirkelledare: Johannes Regell.
Period: Hösten 2006.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER