RSS

Satsa på oss Västerviksbor! – Björn Karlsson

tis, maj 27, 2008

Krönikor, Texter

– en krönika av Björn Karlsson, elevmedlem i Socialisterna i Västervik


Jag som niondeklassare har svårt att göra min röst hörd vad gäller politiska frågor inom kommunen, som t.ex. kommunens ekonomi. Att man i Västerviks kommun gör nedskärningar i skolan, vården och omsorgen är för mig helt absurt. Inom skolan har man knappt råd med det man behöver (materiel t.ex.) och lärare sparkas. Inom sjukvården sparkas personal och lönerna sänks. Och slutligen inom omsorgen är det brist på personal.

Högerpolitikerna i kommunfullmäktige säger att omsorgen i Västervik är bäst i landet. Om den saken säger jag bara det här: Jag tycker synd om pensionärerna och de handikappade i resten av Sverige.

Ungdomsarbetslösheten i Västerviks kommun är den största i hela Sverige. Varför man istället för att ge folk möjligheter till jobb och slippa skära ner inom skola, vård och omsorg, satsar på turistfällor som Holiday Club, är för mig oförståeligt. Visst ger det tillfälliga jobb under uppbyggnadsperioden. Men sen blir de flesta som medverkat återigen arbetslösa.

I en turiststad som denna är det ju en självklarhet att man ska satsa inom turism. Men vore det inte bättre om man inte bara tänker på turisterna, utan istället börjar tänka på de som faktiskt bor här?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER