RSS

Ove fick rätt i rätten

sön, jun 8, 2008

Nyheter

– Kammarrätten gav Socialisternas f.d ordförande Ove Gustavsson rätt mot Västerviks kommuns stöd till Holiday Club.

Gustavsson valde tidigare under året att överklaga beslutet att Västerviks kommun skall stödja turistföretaget Holiday Clubs etableringen. Efter att Gustavsson fick avslag på sin överklagan i länsrätten valde han att överklaga till kammarrätten. Nu har domen kommit och Gustavsson är nöjd.

Kammarrätten har alltså fastslagit att Västerviks kommuns agerande – att stödja ett enskilt företags etablering med kommunala medel – strider mot kommunallagen. Detta är mycket komiskt då Västerviks borgerliga majoritet och så kallade socialdemokratiska ”opposition” alltid bemöter Socialisternas kritik mot nedskärnings-politiken med prat om att ”kommunallagen kräver att vi har en budget i balans”. Kammarrättens dom visar tydligt att Västerviks liberala politiker anser att kommunallagen endast måste följas då det gäller att slakta den allmänna välfärden.

Nyttarbetarparti.se valde att ringa upp Ove Gustavsson för att prata lite med honom.
– Det är roligt att en gammal gubbe kan strö så mycket grus i maskineriet för alla politiker i Västervik. Det är en mycket positivt nyhet.
I Västervikstidningen onsdagen den 4/6 säger det moderata kommunalrådet att detta inte skall vara ett stort problem för projektet. Den bilden tror inte Gustavsson på.
– Nu sitter dem alla, både moderater och sossar rejält i klistret. Detta är ett spadtag på graven för Holiday Clubs etablering i Västervik. Med domen är ju beslutet upprivet och eftersom att avtalet endast kunde antas eller förkastas i sin helhet faller ju hela avtalet och de måste börja om från början. Det är mycket positivt.

Ove får frågan om vad de 120 miljoner som kommunen beslutat att lägga i projektet borde användas till istället. Svaret dröjer inte.
– På det vi alltid har slagits för, välfärden såklart. För det första måste vi gamla få en utbyggd äldreomsorg, detta går ju inte med fallfärdiga äldreboenden med färre och färre platser! Sedan måste skolan och barnomsorgen rustas upp, de kan ju inte hålla på och sparka lärare och samtidigt ge bort pengar till några kapitalister.

Nyttarbetarparti.se kommer att fortsätta följa utvecklingen kring både nedskärningarna och Holiday Clubs etablering i kommunen.


Läs mer:
Ove Gustavsson i VästerviksTidningen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER