RSS

Socialisterna drar ut politikerna i ljuset

mån, jun 16, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Flygbladskampanj mot nedskärningar i skolan och lönehöjningar för politiker

Måndagen den 16 juni inledde Västerviks socialistförening sin kampanj mot de omfattande nedskärningar inom skolan som planeras samtidigt som politikerna i Västerviks kommunfullmäktige höjer sina egna löner.


Socialistiska eftermiddagsaktivister med flygblad.
Foto: nyttarbetarparti.se

Flygbladsutdelningarna inleddes så snart alla aktivister slutat sina arbeten. Efter några timmars springande i trappor avlöstes den första aktivistgruppen av en annan som fortsatte flygbladsutdelandet i sommarkvällen. Samtliga lägenheter i merparten av Västerviks arbetarklassområden fick flygbladet i brevlådan. Totalt kommer 8000 flygblad att spridas under veckan.
Syftet är dels att informera Västerviks arbetarbefolkning om den öppna klasspolitik som den politiska borgerligheten för i kommunen samt att försöka mobilisera kommuninvånare till det fullmäktigemöte då politikerna planerar att rösta igenom sina lönehöjningar för att protestera. Mötet kommer att hållas måndagen den 23 juni klockan 17:00 på Bryggaren i Västervik.


Socialisternas kvällsaktivister.
Foto: nyttarbetarparti.se


Ladda ner flygbladet:
Inga nedskärningar, inga löneökningar för politikerna

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER