RSS

För ett jämlikt samhälle – M. Henriksson, A S. Hassan, N. Glad, T. Petterson, T. Holmquist, M. Jansson

– mot främlingsfientlighet och rasism

De senaste decennierna har de främlingsfientliga organisationerna i vårt samhälle vuxit sig allt starkare och i trakterna har även öppet nazistiska organisationer etablerat sig. Detta är ingen utveckling som är speciell för Sverige, även i många andra länder i Europa växer sig främlingsfientliga partier åter allt starkare. Det gemensamma för de nationalistiska organisationerna, oavsett om de kallar sig Sverigedemokrater eller nazister, är att de pekar på invandringen som orsaken till dagens samhällsproblem. Vore det inte för invandringen skulle vi ha mer resurser till välfärden och lägre arbetslöshet menar man.

De nationalistiska grupperna hävdar ofta att invandringen kostar för mycket. En vanligt förekommande siffra i dessa sammanhang är 267 miljarder kronor årligen. Siffrans ursprung är från Lars Janssons bok ”Mångkultur och välfärd?”. I boken räknar han ihop flera olika kostnader som han kopplar till invandringen, bl.a. bistånd till tredje världen och medlemskapet i EU(!?). Han tar däremot inte med de inkomster som invandringen skapar, som det faktum att de flesta arbetar och betalar skatt som alla andra. Statens verkliga kostnader för invandrare och flyktingar var (2005) 7,1 miljarder kronor.
Organisationerna brukar även påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Faktum är att det är en väldigt liten del av alla världens flyktingar som beger sig till Europa och än mindre till Sverige. Enligt migrationsverket fick bara 13 % av de behandlade asylsökningarna (2005) uppehållstillstånd. Sverige är ett rikt land och det borde vara en självklarhet att om vi inte själva tvingas fly, så ska vi ta emot dem som faktiskt gör det.

I valet 2006 fick Sverigedemokraterna 281 mandat i 144 olika kommuner. Hittills har medicinen mot de nationalistiska grupperna varit att möta dem med tystnad. Detta håller inte och måste brytas. Men det räcker inte med att påvisa att de har en taskig människosyn utan man måste ställa sig frågan varför de växer. Sverigedemokraterna livnär sig på den sociala otrygghet som idag är vardag i många människors liv. LO-kollektivet är de stora förlorarna på de senaste decenniernas högervridna politik som har inneburit hög arbetslöshet och försämringar av välfärden. Sverigedemokraterna beskriver verkligheten så som många känner den med arbetslöshet och nedskärningar men är en ulv i fårakläder. I deras värld är jämte invandringen landets arbetare en för stor ”kostnad”. Man menar att lönerna måste sänkas så att småföretagen kan få den arbetskraft de behöver.
Sverigedemokraterna har samma borgerliga världsbild som det idag närmast verkar råda konsensus kring, nämligen den att vi måste minska på den gemensamma välfärden på grund av att vi har blivit fattigare och ”levt över våra tillgångar”. Det ingen säger är att Sverige är rikare än någonsin. De offentliga tillgångarna överstiger skulderna med 533 miljarder (2007). Vi har med andra ord ingen statsskuld utan en offentlig förmögenhet!

Det vi måste göra för att hindra att de främlingsfientliga organisationerna växer ytterligare är att skapa en politik för ökad jämlikhet och trygghet. Istället för att satsa på skattesänkningar för de redan rika måste vi sluta sparka arbetare inom det offentliga och istället nyanställa personal inom skola, vård och omsorg. Endast med en politik för minskade klassklyftor och rättvisare fördelning av samhällets resurser kan de främlingsfientliga missnöjespartierna stoppas! En stark arbetarrörelse med visioner om ett jämlikare samhälle skulle snart spräcka hål på den missnöjesbubbla som Sverigedemokraterna faktiskt är.

Martin Henriksson,
Angela Sayed Hassan,
Nea Glad,
Tony Pettersson,
Tom Holmquist,
och Marcus Jansson

Samtliga undertecknade är aktiva i Vimmerbys Socialistförening.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER