RSS

Tal av Axel Danielsson

ons, jul 23, 2008

Arbetarrörelsens klassiker, Texter

Detta tal höll Axel Danielsson i Stockholm vid Lill-Jans söndagen den 30 januari 1887. Återutgiven av Arkiv, 1983 i Axel Danielsson Politiska skrifter i urval. Språklig redigering av Robin Rinaldo och presentation av Danielsson av Johannes Regell, 15/1-08, Västervik.
Medborgare i ett civiliserat samhälle!
Fria oberoende arbetare! Vad är det för sabbatsfridstörande mummel i era led? Varför detta sorlande knot, som stiger upp från de mörka gränder, där ni bor, och rullar in över landet som en orkan med åska och hagel. Varför är ni inte ödmjuka och förnöjsamma som ni lärde er i skolan, i katekesen och psalmboken?
Varför går ni ut i staden och samlar er avskilda från allt hederligt folk, då ni har stenlagda öppna platser inuti staden? Varför traskar ni mitt i vintern ut på landet, när era herrar varit så ädelmodiga att låta er bygga upp jättelika församlingssalar, konstnärligt inredda med änglabilder och fromma tavlor till era ögons fröjd och där en sant kristlig upplysning meddelas er av vise män, som rundligt avlönas för er räkning?
Varför är ni missnöjda? Ni lever ju i ett kultiverat samhälle och åtnjuter civilisationens välsignelser? Har inte maskinerna och de moderna arbetsmetoderna befriat både er och era herrar från att arbeta? Maskinerna uträttar snart allting med era hustrurs och barns hjälp. Civilisationen har ju befriat er från obehaget att arbeta. Hon har gjort även era herrar arbetslösa, men de uppfattar civilisationens välsignelse och prisar arbetslösheten. Ni däremot, knotar och kräver arbete.

Proletärer! Det råder också en förfärlig skillnad mellan er arbetslöshet och arbetslösheten i salongerna. Där inne i bourgeoisiens palats vältrar sig arbetslösheten och lyx i överflöd, hos er är den en objuden, ovälkommen gäst, som medför nöd, elände, förtvivlan och långsam hungerdöd. Därför har ni rätt att utösa era förbannelser över detta samhälle, där den sysslolösa, egendomsägande klassen har allt, vad proletariatet saknar.
Den civilisation, som bourgeoisien prisar så högt, är blott en avskyvärd offerkult, där varje framsteg köps med levande mynt, med arbetande proletärers liv. Människosnillet, som gjort de stora uppoffringarna, som underkuvat naturkrafterna och ställt dessa till människornas tjänst, har hittills sett varje resultat av sitt arbete blott komma ett utvalt fåtal till godo, men det stora flertalet i samhället till fysisk och andlig ruin. Genom produktionsmedlens successiva stöld från de arbetande och användande till särskilda klassintressen har arbetslösheten uppstått med social nödvändighet. Den kan aldrig avlägsnas inom det kapitalistiska samhället. Liksom prostitutionen är den väsentlig för detta samhälle, dess nödvändiga bihang.
Men i någon mån skulle de som makten har kunna minska antalet av de olyckliga offren för det kapitaliska produktionssystemet, icke som en nåd utan som en rätt. Det är dock en bitter ironi att de arbetslösa i sin nöd måste vända sig till de värsta av sina utsugare, till staten och kommunen, som genom ett särskilt raffinerat utplundringssystem verksammast bidragit till arbetslönens nedtryckande och förökande av de arbetslösas skaror.

Det bestående samhället med dess människooffrande penningkult är döende, förblödande just ur arbetslöshetens sår. I väster sjunker dess bloddränkta sol ned. De svarta molnen som hopat sig vid horisonten glöda i rött – revolutionens färg. En världsskakande storm förestår. Men frukta ingenting ni, som denna världsstorm ska frigöra! Ovädret måste gå över världen. Men solen ska gå upp igen, en mild, värmande sol, vars strålar ej skola träffa några lättjefulla sybariter, trälande slavar eller arbetslösa, hungrande legioner.
Den internationella arbetarrörelsens vågor går allt högre. De når tronerna och gudarnas altare och hotar palatsen, vilkas murar darrar för den påträngande floden. Och den växande nöden och arbetslösheten bland dessa framstormande skaror är blott en sporre till allt häftigare kamp. Låtom oss höja ett leve för denna proletariatets frigörelsekamp, den internationella arbetarrörelsen – för Socialismen!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER