RSS

Höstkampanjen fortsätter

ons, aug 13, 2008

Aktiviteter, Nyheter

– Klassmässighet mot klassklyftor och smygfascismen

Socialisterna fortsätter motoffensiven mot Sverigedemokraternas försök att så splittring i Västerviks arbetarklass. Kampanjen fortsätter med flygbladsutdelningar i södra och norra Västervik samt bokbord på stan.

Bokbord i Västerviks centrum.
Foto: nyttarbetarparti.se

I dagarna meddelade Volvo att ytterligare 900 arbetare i Göteborg skall skickas ut i arbetslösheten. Därmed har Volvo nu varslat 2100 arbetare sedan juni i år. Detta på grund av sjunkande försäljning av personbilar i Europa.
Att det borgerliga samhället befinner sig i mer eller mindre ständig kris är ingen nyhet, ett resultat av den ständiga jakten efter ökade vinster. Den framväxande krisen är knappast ett lokalt fenomen. Den slår även mot Västerviks arbetande befolkning. Den senaste tiden har varslen avlöst varandra både inom trä- och metallindustrin. Först kom varslen av 16 arbetare från Överums fönsterfabrik, efter följde Windy Scandinavia och Västerviks Plastindustri med 19 personer. I förra veckan meddelades även att 30 personer skickas hem från Elfa och den här veckan meddelade Gunnebo fastening att 10 arbetare skall tvingas hem.

Kapitalismen lever av att offra människor antingen genom hård utsugning under ”goda tider” eller genom nekande av rätten till försörjning i dåliga tider. Samtidigt monterar den borgerliga regeringen ner allt mer av vad arbetarrörelsen lyckats tillkämpa sig under förra seklet. Senast i raden av attacker mot det arbetande och arbetslösa folket ställdes nya försämringar av rätten att vara sjuk. Man har nu endast rätt till sjukersättning i 90 dagar innan man återigen skall ”ställas till arbetsmarknadens förfogande”.
Detta må vara upprörande, men det är inget man kan klandra högerregeringen för, den fullföljer endast det uppdrag den ekonomiska borgerligheten givit den att fullfölja. Betydligt allvarligare är tystnaden från arbetarrörelsens led. Inte ett upprop, inte en protest. Inte en enda aktion till försvar av våra mest grundläggande rättigheter har skett.

Socialister under flygbladsutdelning i Johannesdal i Södra Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Mitt i all denna öppna klasskamp från borgarklassens sida växer helt andra krafter än arbetarrörelsens. Smygfascismen vädrar morgonluft och blir allt högljudare i sin propaganda. Invandringen och det mångkulturella samhället pekas ut som orsak till det arbetande folkets växande otrygghet med nedskärningar och arbetslöshet. Splittring skapas mellan svenska och utrikesfödda arbetare. Därför är det idag nödvändigt att arbetarrörelsens socialistiska krafter fullföljer det uppdrag som vilar på dess axlar.
Borgerlighetens klassamhälle måste bekämpas genom organisering, inte bara i fackföreningar till försvar av uppnådda landvinningar utan även i bostadsområden och på gator och torg mot dess politiska företrädare i regeringen och smygfascismen.
Socialisterna i Västervik fortsätter sin höstkampanj mot klassamhället och Sverigedemokraterna. Flygblad sprids i Västervik tätorts arbetarklassområden samt i bruksorterna. Agitation fortsätter bland invånarna i kommunen.


Läs flygbladet:
Försvara välfärden mot Borgaralliansens, Sverigedemokraternas och Svenskt näringslivs attacker!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER