RSS

Ovan vid mothugg, Benny? – Johannes Regell

– Sågningen fortsätter…

Efter att fått sitt första svar från Västerviks socialistiska arbetarrörelse ändrar Benny Johansson tonen i debatten. I sitt inlägg den 4/9 skrev han följande: ”Vi i SD menar att asylpolitiken i grunden måste ändras. Vi kan inte fortsätta i den här takten som det är idag, en kravlös flyktingpolitik som bara gynnar de som kommer hit. … ett tips: studera våra nordiska grannländer och hur de jobbar och varför de inte tar emot så många asylsökande där.” Vidare hette det: ”Som ni alla vet idag så har vi en jättestor arbetslöshet i Sverige, runt 160 000. 2007 hade vi 36207 asylsökanden och det är inte lite det, om man jämför med vår befolkningsmängd.”

Montage: Morgonrodnad

Nu efter att ha synats från vänster med fakta som visar att arbetslösheten inte har att göra med invandringen går melodin annorlunda i den blågula papperstrumpeten. Benny skriver i VT den 30/9: ”Att jag tog Finland som ett exempel på flyktingpolitiken var ju bara för att visa att vi här tar emot bra mycket fler än dem. Att jag skulle lägga fram om deras höga arbetslöshet har inte med det här att göra.”
Om vi för en stund lyfter blicken från vår självmotsägande Sverigedemokrat och läser vad hans överordnade inom samma parti säger i frågan blir det svårt att hålla tillbaka leendet från läpparna. I Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska program står följande: ”Invandring i den omfattning som sker till Sverige ökar arbetslösheten. Antalet nytillkomna människor är mycket större än tillväxten i antal arbetstillfällen.”
I samma inlägg skriver herr Johansson: ”Vi vet alla att Sverige inte är ett fattigt land. Utan våra politiker har förvaltat våra resurser på ett orättvist sätt, som vi idag kan se, drabbar många i vårt samhälle.” Nog har Benny här rätt i att våra resurser fördelats på ett orättvist sätt. Men inte ett enda ord nämns om detta i Sverigedemokraternas program. Istället menar Bennys parti att lönerna är för höga i Sverige, att arbetsgivaravgifterna som finansierar socialförsäkringssystemet skall sänkas, att lagen om anställningsskydd (LAS) skall avskaffas samt att förmögenhetsskatten helt skall slopas. Alla dessa direkt arbetarfientliga krav står i samma arbetsmarknadspolitiska program och kan knappast misstas för medel eller reformer som bidrar till eller underlättar en rättvisare fördelning av samhällets resurser. Det är inget annat än traditionell högerpolitik.

Om det är något som vi inte har råd med i dessa tider av kriser så är det överklassen och inte invandringen. Landets överklass har berikat sig något enormt i samma takt som man har monterat ner den allmänna välfärden. 2004 ägde den rikaste procenten (1 procent av befolkningen) 25 procent av den totala finansiella förmögenheten på 2500 miljarder kronor. Samtidigt som 80 procent av landets hushåll inte har någon finansiell förmögenhet överhuvudtaget. Varför skriver aldrig SDs talesmän om detta?
Vår slutsats står kvar; I kampen för ett jämlikare och rättvisare samhälle har Benny och Sverigedemokraterna lika lite att erbjuda landets arbetande och arbetslösa som den borgerliga alliansen. Hade det varit annorlunda hade inte Reinfeldt berikat de redan rika och Benny hade inte riktat krutet mot den grupp i arbetarklassen som redan drabbas hårdast av arbetslöshet och segregation.

Johannes Regell,
ordförande, Västerviks Socialistförening
tillika ledamot i Västerviks kommunfullmäktige


Tidigare inlägg i debatten:
Benny Johansson – Pajkastning, nej tack
Johannes Regell – Gift och motgift
Benny Johansson – Sverigedemokraterna står rakryggade i flyktingpolitiken

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER