RSS

Den stora tystnaden från LO och PRO – Ove Gustavsson

fre, okt 24, 2008

Krönikor, Nyheter, Texter

– en krönika av Ove Gustavsson, f.d ordförande Västerviks Socialistförening.

Tystnaden från Landsorganisationen (LO) och Pensionärernas riksorganisation (PRO) kan bara tolkas på ett sätt, att det är viktigare med följsamhet med socialdemokraterna än att kritisera EU och se vilka konsekvenser EU-fördraget får för den lilla människan i detta land. Att inte säga nej till Lissabonfördraget är att säja ja till ytterligare makt åt rikemansklubben EU.


De maktfullkomliga inom socialdemokratin och PRO säjer okritiskt ja och amen till EU-fördraget och bildandet av den nya superstaten, kritiken från de egna leden har fått munkavel. I varje fall hörs eller syns det inte någon kritik angående Lissabonfördraget.

PRO har under ett antal år ställt ett antal krav utan att något politiskt parti regerat. Det enda vi pensionärer fått är sämre levnadsstandard. Varför lyssna på någon som inte har någon makt, så resonerar naturligtvis alla politiska partier i riksdagen. Oavsett politiskt färg.

Dessa krav har PRO Kalmar län haft under flera år: Att pensionärer, sjuka och arbetslösa likställs med arbetstagare vid inkomstbeskattning, att den försämrade ålderspensionen för förtidspensionärer tas bort. Vidare anser PRO att bostadstillägg och offentliga pensionen höjs. Höjningen ska också gälla förtidspensionärer. Att regeringen tillskjuter med för fortsatt förbättringar av äldreomsorgen och utbyggnad av särskilt boende har också varit ett krav.

Att ställa sådana krav från en organisation i massmedja utan att ha möjligheter att genomföra detta är att lura medlemmarna att detta är genomförbart.

PRO hade för en kort tid sedan en kongress utan att ta tillfället i akt att skaffa sig möjlighet att påverka.

Ove Gustavsson,
f.d ordförande Västerviks Socialistförening
och tidigare ordförande Västerviks LO-sektion

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER