RSS

Föreläsning på Bokcafét i Kalmar – Exemplet Västervik

mån, okt 27, 2008

Aktiviteter, Nyheter

Föreläsning i Kalmar om arbetarrörelsens kris och erfarenheterna från Västervik

Lördagen den 25 oktober var representanter från Västerviks Socialistförening inbjudna till syndikalisterna i Kalmar för att prata kring temat ”Hur räddar vi arbetarrörelsen” med utgångspunkt i erfarenheterna från fem års socialistiskt arbete i Västervik. Till sammankomsten som arrangerades av Kalmars LS och Bokcafaét i Kalmar slöt ett tiotal intresserade åhörare i blandade åldrar upp.

Johannes Regell, ordförande i Västerviks Socialistförening inledde sitt föredrag med en genomgång av de senaste tjugo årens samhällsutveckling, med attacker mot nästan allt vad arbetarrörelsen erövrat under 1900-talet. Vidare påvisade han arbetarrörelsen nuvarande kritiska situation med allt färre LO-medlemmar som engagerar sig politiskt och allt fler som lämnar fackföreningarna. Detta, menade Regell, är ingen konstig utveckling då fackföreningarna allt mer beter sig som försäkringsbolag och arbetarrörelsens partier sysslar med alla andra frågor än svar på den otrygghet och ekonomiska knapphet som stora delar av arbetarklassen idag lever under.

Johannes Regell föreläser om arbetarrörelsens kris och exemplet Västervik
Foto: nyttarbetarparti.se

Föredraget handlade vidare om vad som gjorts i Västervik från elevstrejkerna på gymnasiet 2003, arbetet kring Electroluxs fabriksflytt, kampen mot högerextremismen, mobiliseringen mot nedskärningarna och det fackliga gräsrotsarbete som nu byggs upp i kommunen. Regell betonade vikten av att fokusera det politiska arbetet till ett fåtal stridsfrågor och sedan driva dessa konsekvent. Västerviks Socialistförening har sedan bildandet i huvudsak arbetat kring tre punkter; rätten till arbete, försvar av välfärden samt antifascism. Med andra ord traditionella, klassmässiga frågor som den traditionella arbetarrörelsen tidigare drivit men idag övergivit.

Föredraget (som finns att läsa här nedan i sin helhet) följdes av diskussioner kring synen på fackföreningar och hur man ska organisera sig och sina arbetskamrater. Givetvis skilde sig åsikterna en hel del åt på den punkten men samtliga deltagare insåg att läget för den svenska arbetarklassen är allvarligt.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER