RSS

Benny bekänner färg – Johannes Regell

– Debattens tredje inlägg (refuserat av VästerviksTidningen)

I sitt senaste inlägg i debatten bekänner Benny färg och visar tydligt vilkas sida han står på, och inte är det vanligt folks. I ett och samma inlägg angriper han våra löner, arbetsrätt och fackföreningar, som han menar idag har ett för starkt inflytande. Jag tror dock inte att alla de som idag blir varslade runt om i landet eller har otrygga och tillfälliga anställningar håller med Benny.

Vår sverigedemokrat går givetvis till hårt angrepp mot den av arbetsgivarna och högern avskydda Lagen om anställningsskydd (LAS) genom att hävda att LAS förhindrar nyanställningar och därmed skapar arbetslöshet. Nu är det dock så att LAS reglerar inte nyanställningar utan avsked! Lagen om anställningsskydd innebär att avsked skall vara sakligt grundat. Detta för att vi arbetare inte ska behandlas som boskap på arbetsmarknaden av arbetsgivarna. Tvärtom så borde LAS idag stärkas ytterligare för alla dem som har otrygga och tillfälliga anställningar!

Illustration: Morgonrodnad

Benny fortsätter i sin insändare att sparka nedåt och går till angrep mot våra löner som han tycker är för höga. Eller som Sverigedemokraterna själva skriver i sitt arbetsmarknadspolitiska idédokument;
”Arbetskraftskostnaderna i Sverige är för höga i förhållande till den svenska arbetskraftens produktivitet. Arbetsgivaravgifter är detsamma som skatt på arbete. Sänkt arbetsgivaravgift ger fler arbeten”.

Man skriver rakt ut att man anser att våra löner är för höga, inget hymmel med det. Men nu är det även som så att det Benny kallar ”straffavgifter”, det vill säga arbetsgivaravgifterna eller de sociala avgifterna, är en del av vår lön. Det är lön som vi avstår för att finansiera vårt gemensamma socialförsäkringssystem så att vi inte står utan inkomst när vi är sjuka eller blir pensionärer. Arbetsgivaravgiften är med andra ord ingen gåva eller ”straffskatt” som arbetsgivaren betalar utan försäkringar som vi betalar med vår lön!
Det är en märklig debatt som förs när det kommer till arbetslösheten. Idag ska småföretagarna och den privata marknaden vara lösningen på alla samhällets problem. Hur förträfflig och stabil den privata marknaden är har vi fått se tydligt de senaste veckorna.
Trots detta är det inte i den privata sektorn som sysselsättningen har minskat sedan 1990 då vi fortfarande hade full sysselsättning, utan i den offentliga sektorn, genom nedskärningar. Idag är det ca 50 000 fler sysselsatta i den privata sektorn (högt räknat) än 1990, men 324 000 färre sysselsatta i den offentliga sektorn än år 1990 (lågt räknat). (källa; SCB).

Sverigedemokraterna blir den aggressiva borgerlighetens spjutspets mot det arbetande folket. Invandring ställs mot välfärd, arbetsrätt ställs mot trygghet. Som vilsen individ ser kanske inte Benny att det är klassisk högerpolitik han står för och därmed ser han kanske inte heller vilkas intressen han springer, detta må vara trist för honom men spelar en mindre roll i det stora. Betydligt viktigare är att alla som lever i dagens otrygga klassamhälle inser vilka som står på vilkas sida. Sverigedemokraterna står inte som Benny menar, för vad många tänker men inte vågar säga. Sverigedemokraterna står snarare för vad många borgare tänker men inte vågar säga. Jag tackar därför Benny för hans öppenhet!

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening

Borgerliga VästerviksTidningen valde att inte publicera detta inlägg i debatten mot Sverigedemokraterna.


Tidigare inlägg i debatten:
Benny Johansson – Vakna till nu, Regell
Johannes Regell – Ovan vid mothugg, Benny?
Benny Johansson – Pajkastning, nej tack
Johannes Regell – Gift och motgift
Benny Johansson – Sverigedemokraterna står rakryggade i flyktingpolitiken

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER