RSS

Öppet brev till Mona Sahlin

– Skrivet av fackligt aktiva från Västervik.

I en debattartikel i regeringsbladet DN debatt (12/10-08) skriver socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin tillsammans med de gröna om den framtida socialdemokratiska politiken. Det är inte mycket av arbetarrörelsens traditionella krav om jämlikhet och allas rätt till arbete som återfinns i inlägget.


Mona Sahlin, socialdemokraternas partiledare har enligt artikelförfattarna inte mycket att erbjuda landets LO-medlemmar. Foto: Magnus Selander

Till landets LO-medlemmar verkar dessvärre Sahlin inte ha mycket att erbjuda. Men i sin syn på vårt generella socialförsäkringssystem är Mona Sahlin väldigt farligt, och felaktigt, ute.
Sahlin hävdar att ersättningsnivån i våra sociala försäkringar skall vara 80 procent av vår inkomst för att det är bra för Sveriges konkurrenskraft. Omvänt, när näringslivet säger att det inte är bra för landets konkurrenskraft, ska vi då avskaffa eller sänka ersättningsnivåerna?
Nej, anledningen till att vi ska ha höga nivåer i våra sociala försäkringar är de facto för att vi inte ska konkurrera och bygger i huvudsak på tre principer; för det första att vi ska ha en likvärdig inkomst som när vi arbetar så att vi inte behöver lämna hus och hem när vi blir arbetslösa eller sjuka. För det andra för att avskaffa lönekonkurrensen mellan arbetare så att lönerna och kollektivavtalen kan upprätthållas. För det tredje, höga ersättningsnivåer i de sociala försäkringarna är även viktiga för att hålla uppe konsumtionen i tider av lågkonjunktur så att inte landets småföretag dukar under.
Det krav på 90 procent i våra sociala försäkringar som LO driver bör socialdemokraterna och vänstern nu driva fullt ut. Vi i LO-kollektivet ska inte behöva betala för krisen, som vi själva inte har skapat, flera gånger om.

Det borde inför valet 2010 vara självklart för socialdemokraterna att starta upprustningen av den så hårt nedskurna offentliga sektorn. Satsa på fler jobb inom vård, omsorg och utbildning i den riktning som man gick till val med förra gången vi hade en högerstyrd regering. Pengarna finns ju där, det har man ju visat genom att dela ut 1500 miljarder för att rädda upp bank och bostadsinstitutens finansiering. Så ”det finns inga pengar” är inget hållbart argument för fortsatta nedskärningar! Faktum är att vi idag har en enorm förmögenhet. Under krisåren på 90-talet som resulterade i nedskärningar och att många blev arbetslösa hade den offentliga sektorn en nettoskuld på 440 miljarder kronor som mest. Detta kan jämföras med att den offentliga sektorns nettoförmögenhet förra året var hela 642 miljarder kronor! Vi har med andra ord gott om resurser för att bygga ut och öka kvalitén i välfärden.

Arbetarrörelsen måste på allvar sätta tyngd bakom de traditionella kraven på jämlikhet och full sysselsättning. En början vore att återanställa de över 300 000 som blev av med sina arbeten under nedskärningshysterin på 90-talet. För att det ska vara möjligt måste man återskapa en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbilda människor till de yrken som behövs i samhället. Detta är även rationellt för den privata marknaden eftersom ”flaskhalsar” i produktionen då skärs bort.
Detta i kombination med infrastruktursatsningar och upprustning av vägar och järnvägar vore en offensiv politik för en arbetarrörelse som vill samla människor för att förändra samhället i jämlikare riktning mot de ökande klasskillnaderna.

Mattias Johansson (Skogs & Trä), Karl-Axel Florén (Skogs & Trä), Mikael Hagelin (Skogs & Trä), Mats Kosonen (Skogs & Trä), Erik Lundgren (Skogs & Trä), Dmitri Tångered (Skogs & Trä), Paul Westerlund (Skogs & Trä), Marcus Jansson (Handels), Joakim Fahlström (Byggnads), Christian Römberg (Kommunal), Jacob Hoffsten (Kommunal)

Artikelförfattarna är deltagare i en studiecirkel i arbetarrörelsens historia. Merparten av dem är politiskt oorganiserade, några är medlemmar i Västerviks Socialistförening andra i socialdemokraterna.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER