RSS

Arbetarfientliga krav från ”Den nya välfärden” – J. Hoffsten, J. Fahlström

– Socialister bemöter ideologiska attacker från höger.

I en insändare till Västerviks Tidningen den 13/11-08 skriver Patrik Engellau att dagens regelverk gör företagarna motvilliga till att anställa. För det första reglerar arbetsrätten avsked, inte anställning, den är till för att skydda löntagarna från att avskedas utan saklig grund. För det andra visar dagens massuppsägningar att det knappast är några problem att avskeda arbetare.

Vidare föreslår Engellau att man ska förlänga provanställningen från 6 månader till 12 månader. Detta eftersom företagarna enlig Engellau idag tar en för stor risk, och eftersom de inte på de nuvarande sex månaders provanställningen hinner bedöma om arbetaren passar för arbetet eller inte.
Men vem tar egentligen den stora risken – jo, arbetaren, som under provanställning riskerar att när som helst bli avskedad och utskickad i arbetslöshet. Det sista vi arbetare behöver är ännu sämre regler som ökar otryggheten. Redan idag är arbetsmarknaden otrygg så det förslår, att det behövs längre tid att bedöma en arbetare än sex månader är ett svepskäl från Engellaus sida för att motivera ett regelsystem där arbetsgivaren kan anställa och avskeda i parti och minut. Tankesmedjan ”Den nya välfärden” som Engellau företräder säger sig stå på företagarnas sida, endast på företagarnas sida visar det sig, då de på sin hemsida framför direkt arbetarfientliga krav, inte bara på försämrad arbetsrätt, utan även på halvering av arbetsgivaravgiften. Vi vill klargöra att arbetsgivaravgiften, vars namn är missvisande, i själva verket inte är någon straffavgift arbetsgivaren betalar, utan lön som arbetaren avstått som går till arbetarnas trygghetssystem. Att halvera arbetsgivaravgiften är att ta från arbetarens lön och ge till arbetsgivaren, alltså ren stöld.

Arbetarrörelsen måste vakna till för att bemöta dylika borgerliga attacker på våra rättigheter. Vad vi behöver är en politik för bättre anställningsvillkor och full sysselsättning. En bra början för detta är att återanställa de tusentals tjänster som sedan 90-talet försvunnit inom vård skola och omsorg. Det är i dessa nedskärningar en stor del av orsaken till dagens arbetslöshet står att finna, inte i anställningsrätten.

Västerviks Socialistförening
Joakim Fahlström, styrlseledamot
Jacob Hoffsten, tidigare styrelseledamot

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER