RSS

Du missförstår oss med flit – J. Fahlström & J. Hoffsten

– Svar på Patrik Engellaus ”Vidunderligt resonemang”, i VT den 1 december.


Patrik Engellau verkar ha givit sig in i en debatt han inte själv förstår sig på. Han bemöter inte våra argument ens när vi påvisar att han propagerar för stöld. Han rapar i stället upp sina gamla teser och i bristen på nya argument tar han till det välkända greppet att missförstå sin antagonist med flit.


Vi skrev i vår insändare att arbetaren under provanställningen lever under otrygghet eftersom hon/han riskerar att sparkas när som helst och då bli arbetslös. Vem som helst förstår att vi menar att arbetslösheten är dålig. Engellau får det till att vi ser arbetslöshet som en trygghet där staten garanterar försörjningen. Detta är kvalificerat struntprat vilket vi som är arbetslösa vet, det är ingen vacker verklighet vi arbetslösa ställs inför.

En annan märklig sak som Engellau skriver är att arbetaren bli försörjd av arbetsgivaren. Om så vore fallet så skulle ju ingen anställa eftersom det skulle vara en kostnad. I själva verket är det arbetarens arbete som skapar värde till arbetsgivaren, värde varav arbetaren får ut en del som lön.
Vi vill varken ha otrygga anställningsformer eller arbetslöshet. Full sysselsättning och rätt till heltidsanställning ska vara en självklarhet. Utan en trygg anställning och därigenom en stabil inkomst, omöjliggörs en människas tillfredställande av sina materiella behov. Full sysselsättning avskaffar också den maktlöshet som den arbetslöse ställs inför när han får stå med mössan i hand och tigga om arbete.

Arbetslösheten är ett stort resursslöseri, och i dagens tider av arbetslöshet och ekonomisk kris krävs det att ta krafttag mot arbetslösheten. Upprustning och återanställning i offentlig sektor samt satsningar på infrastruktur är idag en nödvändighet, inte bara för att komma tillrätta med arbetslösheten utan även för att täcka våra behov av vård skola och omsorg.
Fram tills den dagen vi uppnått full sysselsättning krävs det dock ett fungerande trygghetssystem för de arbetslösa, dagens situation är ohållbar. Slopad karensdag samt 90 % i ersättning från socialförsäkringssystemen är en nödvändighet. Detta skulle även gynna de arbetande då det förhindrar lönedumpning där desperata arbetslösa arbetar för vilken lön som helst.

Västerviks Socialistförening
Joakim Fahlström, styrlseledamot
Jacob Hoffsten, tidigare styrelseledamot


Tidigare inlägg:
Engellau – Vidunderligt resonemang
Hoffsten och Fahlström – Arbetarfientliga krav från Nya välfärden
Engellau – Förläng provanställningen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER