RSS

Myterna om marknaden och makten över våra tankar

sön, Dec 7, 2008

Aktiviteter, Nyheter

Föredrag med Daniel Ankarloo

Hur kommer det sig att arbetarklassen trots förtryck och utsugning inte gör revolution utan underordnar sig den rådande ordningen? Frågeställningen är den italienske marxisten Antonio Gramscis. Gramsci fängslades 1926 av den fascistiska Mussoliniregimen i Italien som slog fast att ”denna hjärna måste i tjugo år förhindras att verka.” Det som Gramsci är mest känd för är de teorier som han utarbetade under sin fängelsevistelse om den borgerliga hegemonin. Trots att han själv och hans kamrater hårt utsattes av den italienska fascistiska staten såg han att den moderna borgerliga demokratin skulle få svårt att överleva med våld och repressalier som främsta medel att upprätthålla de rådande klassrelationerna med. Utbildning, kultur, lagstiftning och massmedier m.m. blir i det moderna industrialiserade borgerliga samhället viktiga redskap för att säkerställa den rådande ordningen mellan de som äger och inte äger, mellan de som arbetar och inte arbetar.

Daniel Ankarloo, fil.dr. i ekonomisk historia samt lektor i socialt arbete med inriktning socialpolitik, föreläser på ABF i Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter att ha lyssnat på Daniel Ankarloos föredrag om hans senaste bok Marknadsmyter – en kritisk betraktelse av nyliberala påståenden blir Gramsci’s klarsynthet närmast obehagligt tydligt. Borgerlighetens världsbild är idag närmast allenarådande vilket enkelt och tydligt manifesteras i att 90 procent av dagspressen är borgerlig. Ankarloos stora förtjänst är att han spräcker hål på påståenden som idag närmast ses som objektiv sanning men som inte är annat än borgerlig politisk propaganda. En av de största myterna som Ankarloo inledande tar hål på är påståendet om att den offentliga sektorn (eller ”ofantliga sektorn” som det har kommit att heta i debatten) bara växer och växer. I verkliga fallet är det precis tvärt om. Sedan början av 1980-talet har den offentliga sektorn minskat som andel av BNP (den samlade rikedomen i ett land under ett år) och skulle vi idag fördela lika stor del av BNP till det offentliga som 1980 skulle det innebära ett tillskott på ca 90 miljarder kronor!
Ankarloo avverkar myt efter myt. Påståendet att ”bidragsberoendet” och att ”inkomsttryggheten är en allt mer tyngande börda för välfärdsstaten” som blev borgerlighetens stora slagpåk under valrörelsen visar sig också ha liten förankring i verkligheten då även kostnaderna för socialförsäkringarna har minskat relativt sett. Likaså gällande pensionerna, inte heller där är det finansieringen eller plötsligt enorma utbetalningar som är problemet.

Föredragets andra del handlar om globaliseringsrådets rapport som har kommit till slutsatsen att världen har blivit jämlikare de senaste 40 åren genom frihandel och avregleringar av marknader. Men Ankarloo visar att de metoder man har använt för att komma fram till dessa slutsatser är ytterst tveksamma och att världen även 2008 är fruktansvärd ojämlik där oerhörd rikedom och fattigdom lever och växer sida vid sida.

I en tid när arbetarrörelsen inte ens förmår att försvara de mest grundläggande sociala erövringarna när massarbetslöshetens fula ansikte åter visar sig är det uppfriskande att lyssna på någon som vänder den rådande världsbilden upp och ner, på fötter.


Mer läsning?
Läs texter och beställ Daniels bok på ETC.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER