RSS

Låt inte latheten och maktlösheten stjäla ännu ett år från oss! – Johannes Regell

ons, Dec 31, 2008

Krönikor, Nyheter, Texter

Nyårskrönika, årskiftet 2008 till 2009.


Ett år är förbi, ett år har blivit historia. Ett år som kommer bli ihågkommet som det år då borgerlighetens alla myter om marknadens välsignelser tillintetgjordes snabbare än kvickt. Det stabila systemet visade sig åter igen vara allt utom stabilt. Detta är inte särskilt märkligt eller överraskande i sig det har hänt förr och lär hända igen, så länge vi lever under kapitalets ok.


Miljarder har nu pumpats in i banker och storföretag, för att rädda vad som räddas kan av kapitalisters vinster. Krisen lär bli långvarig och kommer att slå hårt mot arbetarklassen (som vanligt) i Sverige och övriga världen genom hårdare utsugning i produktionen och med en kraftig förstärkning av reservarmén av ”överflödiga” arbetare. Medlen som kapitalet brukar använda för att lösa sina kriser brukar vara att ”hitta” nya marknader att exploatera samt att öka den redan förekommande utsugningen av existerande marknader. Det förra genom att privatisera sektorer som tidigare skyddats från marknaden eller hitta på ny skit som människor kan tvingas ”behöva”, antigen här eller där någon annanstans. Det senare genom att sänka löner eller förlänga arbetstider. Att hitta nya marknader kan göras i Sverige genom att privatisera fler delar av vår välfärdssektor men det lär bli svårt att hitta nya världar att ”upptäcka”. Att öka utsugningen av arbetarklassen ser däremot desto rimligare ut, om man nu kan tala om rimlighet i detta sammanhang.
Att denna kapitalets kris nu breder ut sitt täcke över oss kan vi inte göra mycket åt, att miljarderna som kunde användas till att förbättra vår välfärd går till de rika idioter som inte borde ha ett öre kan vi inte heller göra mycket åt, det sker därför att det måste ske. Det måste inte ske i den bemärkelsen att någon annan ordning är otänkbar utan det som sker är vad som måste ske i kapitalismen under kapitalistiska regimers roder, deras uppgift är att rädda kapitalisters vinster.
Vår tids förbannelse är inte krisen, den hör kapitalismen till precis som kylan hör vintern till. Vår förbannelse är vår egen, vår oförmåga att bjuda kapitalet motstånd när det vi inte styr över sker. Att vi avskedas i tusentals runt om i landet utan att resa krav. Med undantag för Volvos verkstadsklubb i Umeå och Skogs- och träfackets avdelning i Hultsfred har undertecknad veterligen inte ett enda krav mot krisen rests från fackföreningar, inte ett enda krav för att försvara de landvinningar som uppnåtts. Men det är den vägen vi har att gå, någon annan väg erbjuds oss inte, om vi inte vill kapitulera inför kapitalets ”lösningar” av sin egen kris.
Skogs- och träfackets avdelning 13 antog på sitt representantskap den 11 december enhälligt ett uttalande med ett antal politiska krav för att bemöta krisen skadeverkningar. I uttalandet uppmanades även övriga LO-förbund att ansluta sig och driva samma krav. Uttalandet talade en fackförenings tydliga språk och fastslog följande: ”Vi ska inte bära krisens bördor. Vi måste försvara våra rättigheter! Dagens kriser kan inte bekämpas med tystnad från arbetarrörelsen.” Kraven var varken revolutionära eller samhällsomstörtande men skriande nödvändiga och konkreta. 90 procent i a-kassa nu, utan tak och utan karrensdagar, återanställningar inom offentlig sektor, satsningar på infrastruktur genom upprustning av vägar och järnvägar, byggnation av billiga hyreslägenheter samt ROT-program med renovering av miljonprogram, idrottsanläggningar och skolor.

Låt 2009 bli det år då den svenska arbetarklassen lyfter sig från en förnedrande tillvaro som trötta löneslavar på sina arbetsplatser och tiggare på socialförvaltningarnas kontor. Låt 2009 bli det år då arbetarrörelsen enas genom kamp för klassens intressen. Låt inte latheten och maktlösheten stjäla ännu ett år från oss! Det hjälper inte att gråta över att den härskande klassen och dess regering vill pressar oss tillbaka, detta är deras uppgift. Endast genom att vi organiserar oss för att kämpa för våra intressen kan vi komma framåt!

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER