RSS

Socialisternas sjätte årsmöte

tis, mar 17, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Föreningsval, smörgåstårta, musik, fika och föreläsning

Under några timmar på lördagseftermiddagen den 14 mars avverkades Socialisternas sjätte årsmöte. Förutom årsmötesförhandlingarna bjöds det på traditionsenlig smörgåstårta, musik och föredrag för mötets 40 deltagare.

Årets mötesförhandlingarna tog inga längre tider då det i år inte fanns någon större programpunkt på dagordningen. Till mötesordförande valde mötet Johannes Regell och som mötessekreterare valdes Joakim Fahlström. Dagordningens punkter avverkades i rask takt. De stadgar samt politiska handlingsprogram som antogs av förra årsmötet lämnades i oförändrat skick.
Den sittande styrelsen sitter ännu ett år och årsmötets uppgift blev att välja ersättande styrelseledamöter för dem som under året avsagt sig sina styrelseplatser på grund av flytt och bristande möjlighet till engagemang. Mötet nominerade och valde in Jacob Hoffsten och Björn Karlsson i Socialisternas styrelse.


Joakim Fahlström som mötessekreterare och Johannes Regell som mötesordförande.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter mötesförhandlingarna bjöds det på musik och sedvanlig smörgåstårta, dryck och kaffe. Jacob Hoffsten, Björn Karlsson och Jonathan Hoffsten bjöd på en egenihopsnickrad text med ackompanjemang från tonerna av den klassiska arbetarsången Warschawjanka.


F.v Jacob Hoffsten, Björn Karlsson och Jonathan Hoffsten underhåller mötesdeltagarna med musik. Foto: nyttarbetarparti.se


Barn som gillar smörgåstårta. Foto: nyttarbetarparti.se

Speciellt inbjuden till årsmötet var Daniel Ankarloo för att prata om finanskrisen och vad en socialistisk arbetarrörelse idag bör göra.

Ankarloo, som under hösten gav ut sin andra bok Marknadsmyter – en kritisk betraktelse över nyliberala påståenden, har under åren gjort ett omfattande arbete kring nyliberalism och välfärd. De påståenden som borgerligheten under 30 års tid pumpat ut och som idag närmast har blivit allmänna ekonomiska ”sanningar”, påvisas i boken fullständigt sakna empiriskt stöd. Ankarloo menar att det finns två berättelser som orsak för den kris vi nu befinner oss i. Den ekonomiska stagnation som uppstått nu när bankerna inte lånar ut pengar menar nyliberaler beror på staten, facket, ja i princip vadsomhelst men inte på grund av marknaden då marknaden i deras värld är något perfekt som definitionsmässig fungerar.
Den andra berättelsen är den socialdemokratiska som menar att i och med att staten har fått gå in och rädda bankerna och det finansiella systemet är nyliberalismen helt död och det nu är vår tid att regera.
För arbetarrörelsen menar Ankarloo att denna slutsats är mycket farlig. Man har reducerat socialdemokrati (och keynesianism också för den delen) till vilken statlig aktivitet som helst i ekonomin och inte till vad vi använder staten till. Det är inte sociala reformer som har stått på dagordningen utan borgerligheten har räddat sig själva och systemet genom att skänka mångmiljardbelopp till banker samtidigt som man inte ger en krona till det offentliga. Detta samtidigt som man har infört en ökad kontroll av medborgarna i och med FRA-lagen. Istället för en stat som står för vissa sociala garantier får vi en allt mer borgerlig kontrollerande stat.

Ankarloo kommer även flera gånger under fördraget in på små anekdoter om den svenska vänstern som han finner synnerligen hopplös och oduglig. Antingen håller man på med sina egna små alternativa projekt eller så sitter man och spelar borgerligheten i händerna genom att agera nedskärningsadministratörer istället för att gå i total opposition mot alla former av nedskärningar i det offentliga.

Daniel Ankarloo föreläser.
Foto: nyttarbetarparti.se

Arbetarrörelsen är idag mycket svag efter nästan 30 år av initiativlöshet och borgerlig frammarsch. Vi måste idag koncentrera oss på ett fåtal frågor och driva dem konsekvent för att få människor att börja agera som kollektiv igen. En bra a-kassa så att man knappt förlorar någon inkomst när man blir arbetslös är en av de absolut viktigaste frågorna idag. Det är absolut nödvändigt då många idag förlorar tusentals kronor i månaden vid arbetslöshet. En a-kassa på 90 procent är också något som enar människor och det är dessutom en fråga vi kan vinna. Arbetarrörelsen principiella hållning måste vara att vi inte ska betala för en kris som vi själva inte har skapat.

Efter föredraget avslutades mötet och mötesdeltagarna begav sig hemåt. Därmed var ytterligare ett årsmöte avklarat för Socialisterna som nu verkat i sex år, främst i Västervik men även på andra orter.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER