RSS

Hunsa oss inte som boskap – J. Hoffsten, M. Gustavsson

Otrygga anställningsformer i form av timanställningar, anställningar inom bemanningsföretag, vikariat, behovsanställningar, projektanställningar etcetera blir i dag allt vanligare. Idén med alla dessa olika former är densamma: att arbetsgivaren ska få större möjlighet att köra med folk och ha dem på arbetsplatsen när det passar, annars inte. Flexibilitet från löntagarens sida som det så vackert kallas från borgerligt håll.

Konsekvensen av detta blir en otrygg ekonomisk tillvaro för oss arbetare som får det mycket svårt att planera våra liv och ekonomi. Arbetsgivaren kanske anser sig ha en ostadig efterfrågan på arbetskraft men vårt behov av att tjäna vårt levebröd är konstant. Andra problem som uppstår är bristande kontinuitet i arbetsrutiner. Man får även som arbetare svårt att dels rent praktiskt, dels att känna sig motiverad till, att engagera sig på arbetsplatsen både i arbetet och fackligt då man inte vet om man är välkommen att jobba imorgon eller ej.

På 1970-talet då arbetarnas ställning på arbetsmarknaden var starkare än i dag sågs dåliga anställningsformer som något vanhedrande för arbetsgivaren och kallades ibland ”grå arbetskraft”. Man såg att dessa anställningsformer försvagar såväl arbetarnas maktställning som ekonomiska position. Det är dags att man från fackligt håll tar strid för att återinföra fast anställning som norm på arbetsmarknaden.

Vi som arbetar måste kräva ett fast arbete vi kan känna oss stolta över och engagera oss i och som ger en stabil försörjning. Vi ska inte tolerera att vi hunsas hit och dit som boskap.

Jacob Hoffsten
och Marie Gustavsson
Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER