RSS

Cecilia Jönsson – Första maj 2009

fre, maj 1, 2009

Tal

Tal hållet den 1/5 2009 av Cecilia Jönsson, elev på Västerviks gymnasium och aktiv i Socialisterna. Mötet hölls i Västerviks Stadspark med runt 130 deltagare.

Att många ungdomar inte är motiverade att gå i skolan syns tydligt, många går till skolan för att få sin närvaro, bara för att kunna få ut sina 1050 :- varje månad. Det måste vara något allvarligt fel på den svenska skolan.
Jag läste senast i måndags en artikel i VT om att allt fler ungdomar i Västervik mår dåligt och känner sig stressade pga skolan. Ungdomar lägger ner mycket tid och energi på att försöka bli någon istället för att bli något och utvecklas, framförallt vi kvinnor som ska försöka leva upp till de kvinnliga idealen. Många unga idag förstår inte ens någon mening med att gå dit, det är ju få utbildningar på gymnasiet som leder direkt ut i arbetslivet efter studenten. Så vad måste göras för att ungdomar ska vilja utbilda sig? ?

Vi lever ju trots allt i ett av de rikaste länderna i världen så pengar borde ju inte vara något problem, men det verkar som om det just är de det är, under hela 90-talet, dvs den tiden jag har gått i skola så har det bara varit nedskärningar. I en undersökning som skolverket gjorde så visade sig att 25 % av eleverna i grundskolan inte klarade de olika ämnena och 10 % har inte ens behörighet för att komma in på gymnasiet.
Per Tullberg (skolverkets generaldirektör) tycker att: utvecklingen i den svenska skolan är oroväckande. Jag tycker att siffrorna är skrämmande höga och att det verkligen är dags för en satsning inom skolan.


Så det första man borde börja med är att återförstatliga skolan för att kunna ge alla en likvärdig utbildning, vilket den inte är nu när den är kommunal. Jag tycker att man borde utbilda fler inom den offentliga sektorn och återanställa alla som blivit bortsparade de senaste 15 åren, vilket jag tror kommer göra att fler ungdomar vill utbilda sig inom offentliga sektorn om man vet att det finns jobb att få. Man borde bygga flera billiga hyreslägenheter, vilket också ger arbete och boende, det är 400 000 unga idag som saknar egen bostad, trots detta så beräknas byggnationen av bostäder halveras i år jämfört med de senaste åren.

Som sagt något fattigt land lever vi ju inte i även om man kan tro det när man lyssnar på våra politiker, Vården, skolan och omsorgen är grunden för vårat välfärdssamhälle, men ändå är det pengar till just vården, skolan och omsorgen som alltid saknas. Skattesänkningar för de rika tycks vi dock alltid ha råd med. Ungdomar ska inte bara förvaras i skolan, utan man ska ta tillvara på var och en och se till att deras förmåga och begåvning kommer till användning.

Men för att vi ska kunna påverka vår ställning i samhället när det gäller grundläggande rättigheter så som rätten till bostad och försörjning då måste vi inse att inget kommer att ske om inte vi ser till att det sker. Som socialist är jag väl medveten om att organisation och bildning är makt!


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER