RSS

Röda och stolta fanor på första maj

sön, maj 3, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Arbetare, ungdomar och pensionärer demonstrerade i Västervik

På första maj, arbetarrörelsens internationella kampdag, har arbetarrörelsen demonstrerat sedan 1890. Konkreta dagskrav har rests tillsammans med långtgående krav på ett annat samhälle. 2009 års första majdemonstrationer i Sverige kom på många ställen att bli bland de svagaste på länge, trots djupgående ekonomisk kris och hårdnande klassmotsättningar. Första majdemonstrationerna i Västervik kom dock att bli ett tecken mot strömmen då Västerviks socialistiska arbetarrörelse samlade fler än vanligt. Runt 130 ungdomar, arbetare och pensionärer demonstrerade tillsammans både för aktuella dagskrav så som 90 procent a-kassa och för en långtgående kritik av det borgerliga klassamhället.

Demonstrationståget på väg ner mot stan.
Foto: nyttarbetarparti.se

Dagen till ära erbjöd vädrets makter solsken och klarblå himmel. Redan innan tidpunkten för samlingen hade många börjat samlas. Knopparna på träden hade precis slagit ut och i vårvärmen ställde demonstranterna upp bakom Skogs- och träfackets sektionsfana i den röda fanborgen. Slagorden repades igenom och på trumspelarnas signal började demonstrationen gå ner genom centrala Västervik.


Demonstrationståget på väg genom centrala Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Under hela marschen genom Västerviks centrum ropades slagord. ”Ropen skalla – Arbete åt alla!” och ”Krisen är ej vårat fel – Vi betalar inte mer!”. Väl framme i Stadsparken, som var tågets destination slog sig demonstranterna ner på bänkar och filtar i gräset. Det var dags för folkmöte och Dmitri Tångered från Skogs- och Träfacket sektion 1 Tjustbygden hälsade alla välkomna. Han presenterade dagens första talare, Cecilia Jönsson från Västerviks Gymnasium.


Dmitri Tångered hälsar deltagare välkomna och presenterar talare.
Foto: nyttarbetarparti.se

Cecilia talade om situationen i den svenska skolan, med elever som har ett studiebidrag som enda motivation att gå dit. Cecilia redogjorde för resultatet av en undersökning från Skolverket som visade att
– 25 % av eleverna i grundskolan inte klarade de olika ämnena och 10 % har inte ens behörighet för att komma in på gymnasiet.

Hon fortsatte sitt tal med att understryka att det nu var nödvändigt att satsa på skolan.
– Så det första man borde börja med är att återförstatliga skolan för att kunna ge alla en likvärdig utbildning, vilket den inte är nu när den är kommunal.
Jag tycker att man borde utbilda fler inom den offentliga sektorn och återanställa alla som blivit bortsparade de senaste femton åren, vilket jag tror kommer göra att allt fler ungdomar vill utbilda sig inom den offentliga sektorn om man vet att det finns jobb att få.
Man borde bygga flera billiga hyreslägenheter, vilket också ger arbete och boende, det är 400 000 unga idag som saknar egen bostad, trots detta beräknas byggnationen av bostäder halveras i år jämfört med de senaste åren.


Cecilia Jönsson talar om misslyckandet i den svenska skolan.
Foto: nyttarbetarparti.se

Cecilia avslutade sitt tal med att fastslå en sanning som gör sig allt mer obekväm för allt fler för var dag som går.
– Men för att vi ska kunna påverka vår ställning i samhället när det gäller grundläggande rättigheter så som rätten till bostad och försörjning då måste vi inse att inget sker om inte vi ser till att det sker. Som socialist är jag väl medveten om att organisation och bildning är makt!

Efter att Cecilia Jönsson avlösts av applåder från mötesdeltagarna hälsade Dmitri Tångered rörelsebandet Två röda bröder och Björn välkomna upp på scenen. De bägge bröderna och Björn spelade totalt två låtar under dagen. Först spelades en egen tolkning av Joe Hills klassiker Halleluja, gå och driv. Bandet spelade även Cylinderhatt av Cornelis Vreesvijk.


Rörelsebandet Två röda bröder och Björn spelar för mötesdeltagarna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Nu hälsades Magnus Johansson, taxichaufför från Överum, upp i talarstolen. Efter att lugnt ha presenterat sig drog han igång sitt tal med kraft.

Magnus Johansson talar om arbetarklassens läge i Sverige.
Foto: nyttarbetarparti.se

– Arbetare res er upp ur askan! Arbetslösa res er upp ur askan! Sjukskrivna res er upp ur askan! Fattigpensionärer res er upp ur askan! Det är dags att agera och göra som i Frankrike, Thailand, England och många andra länder runt om i världen. Vi måste börja demonstrera och protestera och strejka mot den nedmontering av välfärden och de ökande klasskillnader som nu breder ut sig i krisens och högerpolitikens kölvatten.
Sötebrödsdagarna, mina vänner, de är slut. Vi måste göra upp med den maktlöshetssjuka som råder.

Magnus redogör för försämringarna, den lika sorgliga som långa lista på landvinningar som arbetarrörelsen helt eller delvis förlorat de senaste tjugo åren. Den fulla sysselsättningens övergång i massarbetslöshet, arbetsmarknadspolitikens avskaffande, slakten av socialförsäkringssystemet och urholkningen av vår anställningstrygghet (LAS).
– Så, mina vänner, nu har vi provat den här politiken, med avregleringar och privatiseringar och skattesänkningar för de rika. Har samhället blivit rättvisare och jämlikare tycker ni?

Enligt Magnus måste arbetarrörelsens principiella hållning i krisen vara;
– Att vi i arbetarklassen inte skall betala för den kris vi inte själva har skapat. Vi skall ha 90 % i a-kassa så som vi hade under slutet av 80-talet!
Magnus kritiserade även IFMetall för sin uppgörelse om lönesänkningar för att ”rädda jobb”.
– Framförallt i kristider behöver vi fackföreningar som står upp för våra löner och arbetsvillkor när arbetslösheten breder ut sig. Vi måste sluta upp att lägga oss när borgerligheten går till angrepp och istället ta strid för våra intressen. Borgerligheten har en agenda och det måste även vi ha.

Dagens sista talare var Sahra Ahmed, undersköterska och första majtalare för tredje året i rad. Sahras tal behandlade precis som Magnus läget för arbetarklassen i Sverige. Hon riktade även in sig på arbetslöshetsbekämpning genom offentliga satsningar.
– Tänk att ingen pratar om att leva över sina tillgångar när man skickar in 50 miljarder i bankerna för att rädda dem. Eller varför frågar ingen journalist Fredrik Reinfeldt om ”finansiering” eller ”sparsamhet” när skatterna sänks med 95 miljarder för landets rikaste invånare?
Detta är mycket underligt och värt att tänka över ordentligt. Tänk att vi undersköterskor som tar hand om gamla, handikappade och sjuka alltid är för dyra när pengar alltid finns till direktörer och chefer i banker och storföretag. Det är väldigt underligt.


Sahra Ahmed talar om nedskärningar och arbetslöshetsbekämpning.
Foto: nyttarbetarparti.se

Sahra avbryts i sitt tal av spontana applåder när hon med glasklar liknelse beskriver kapitalistklassens relation till övriga delar av samhället.
– I biologin kallas en livsform som lever direkt på och av en annan livsform för en parasit. Vår tids höga herrar är också parasiter. Jag liknar dem vid parasiter för att det är dem som är för dyra, inte vi, det är dem som är onyttiga, inte vi! De är få och vi är många. Och på grund av att vi accepterar deras regler, är det också deras ordning som gäller.

Sahra avslutade sitt första majtal med att uppmana alla mötesdeltagare att lära sig tänka och agera utifrån deras egen världsbild istället för de ”samhälleliga parasiternas”.
– Som jag sa, jag tänker inte stå här idag och tjata. Men väljer vi arbetare, arbetslösa eller ej, ungdomar och pensionärer. Väljer vi, att agera och resa krav som motsvarar vår verklighet och våra intressen, då kan vi också komma framåt!

Efter att Sahra applåderats bort från talarstolen avslutades 2009 års första majmöte i Västervik med sedvanlig allsång av arbetarklassens internationella kampsång, Internationalen.

Mediabevakning:
Västerviks Tidningen – ”Första maj behövs mer än någonsin”

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER