RSS

Stöduttalande till Svenska Hamnarbetareförbundet avd, 4 Göteborg – Västerviks Socialistförening

– För erkännandet av hamnarbetarnas demokratiska rättigheter!


Strejkvakter på pass i hamnen. Plakatet säger: ”Kris i Göteborgs hamn – de övertaliga har lagt ner jobbet.”
Foto: www.hamn4an.se

Under lång tid har Göteborgs Hamn AB bedrivit en aggressiv politik mot sina anställda. Positioner som hamnarbetarna erövrat har inte bara ifrågasatts utan även attackerats. Senast har 130 hamnarbetare varslats om uppsägning utan föreliggande arbetsbrist. Ett klassiskt försök att tvinga Göteborgs hamnarbetare att utföra samma arbete fast med mindre personalstyrka, dvs. mer arbete per arbetare.
I Göteborgs hamn är dock inte Svenska Hamnarbetareförbundet den enda fackföreningen som organiserar arbetsstyrkan. Hamnarbetareförbundet organiserar en majoritet på 80 procent av all personal och Svenska Transportarbetareförbundet organiserar de övriga 20 procenten. Trots detta faktum att Transport endast organiserar en minoritet av arbetarna i hamnen har Göteborgs Hamn AB stängt Hamn4an ute från varselförhandlingarna. Västerviks Socialistförening beklagar djupt det faktum att Svenska Transportarbetareförbundet, genom att delta i dessa förhandlingar valt att agera på ett vis som är ovärdigt en fackförening värd namnet!

Vi ställer oss helt bakom Hamn4ans strid för att delta i förhandlingarna. Vi uppmanar även Transportarbetareförbundet att lämna förhandlingarna tills dess att Hamn4ans medlemmar erkänns sina demokratiska rättigheter att verka som fackförening.

Västerviks Socialistförening
23 april 2009

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER