RSS

Stöduttalande till arbetarna på Lagena – Västerviks Socialistförening

– från Västerviks Socialistförening

Mellan måndagen 15 juni och torsdagen den 18 juni strejkade arbetarna på Systembolagets lager, Lagena i Haninge. Bakgrunden till konflikten är den konfrontationslinje som – i den ekonomiska krisens tider – valts av många arbetsgivare gentemot sina anställda. Företag använder hot om uppsägningar för att tvinga fackföreningar till eftergifter gällande löner och arbetsvillkor. Vad som gör fallet Lagena speciellt är inte arbetsgivarens hårdföra linje mot sina anställda utan de anställdas stridbarhet och förmåga att bjuda motstånd.

Lagena började redan för ett halvår sedan ersätta ordinarie personal med inhyrd personal från bemanningsföretag. Arbetarna på Lagena har genom långvarigt fackligt arbete tillkämpat sig löner och villkor som är bättre än kollektivavtalets miniminivåer och den inhyrda personalen har därmed använts som lönedumpare. Efter att företaget på nytt valt att varsla den ordinarie personalen om nya uppsägningar befann sig Lagena-arbetarna vid vägs ände. Istället för att lägga sig utan strid och krypa valde de att ta till strejkvapnet för att försvara sig. Enligt Handelsanställdas förbunds tolkning råder fredsplikt och arbetsgivarens försämringar av arbetsvillkoren strider enligt dem inte mot gällande kollektivavtal. Därmed tvingades arbetarna strejka vilt, d v s utan stöd från sin fackförenings strejkkassa. Under fyra dagar demonstrerade arbetarna utanför sin arbetsplats och blockerade dess grindar. Torsdagen den 18 juni anmälde Lagena sina anställda till arbetsdomstolen och de kämpande avbröt sin strid, för den här gången.

Under strejken skedde något som vi i Sverige befriats från sedan skotten i Ådalen 1931. Polisen ingrep på arbetsgivarens sida och upphävde med hot om våld arbetarnas blockad och hjälpte företaget att transportera in strejkbrytare till arbetsplatsen. Om statsmakten fortsätter att agera som stöd för aggressiva arbetsgivare, kommer tal om att vi är tillbaka där vi en gång startade inte kunna betraktas som överdrifter.

Sverige har idag en av Europas strängaste strejklagstiftningar. Vid konflikter då kollektivavtal råder tvingas fackföreningarna ställa sig passiva när arbetare försvarar sig mot arbetsgivarnas försämringar av arbetsvillkoren. Makten över konflikter måste flyttas ner till dem som bär ansvaret att föra dem – till fackföreningarnas medlemmar – så att de strejkande får tillgång till sina förbunds strejkkassor.

Västerviks Socialistförening ger sitt fulla stöd till arbetarna på Lagena. Konflikten är långt ifrån avslutad, men vi tackar er för att ni givit ett exempel för arbetarklassen i Sverige. Vi lovar att dra vårt strå till stacken för att hjälpa er betala de skadestånd Lagena yrkar på i Arbetsdomstolen!

Stridbara hälsningar,
Västerviks Socialistförening


Mer läsning?
Lagenaarbetarnas blogg
Lagenaarbetarnas vänner

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER