RSS

Propositionsrätt – endast en rättighet för borgerliga partier

sön, jul 26, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Västerviks kommunfullmäktige överträffar sig själv

Torsdagen den 25 juni höll Västerviks kommunfullmäktige sitt sista möte innan sommaruppehållet. På dagordning stod budgetförhandlingar. Den borgerliga majoritetens budget innehöll omfattande nedskärningar och privatiseringar inom teknisk service, skola, barn-, handikapps- och äldreomsorg. Den så kallade oppositionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) hade en lista med vad de kallade ”förbättringsförslag”. Socialisterna hade utarbetat en egen budget, men denna tilläts av kommunfullmäktiges ordförande Conny Tyrberg (c) aldrig tas till omröstning.


Punkten inleddes först med en presentation av den borgerliga budgeten framförd av kommunalrådet Harald Hjalmarsson (m). Presentationen innehöll fraser om sådant som alla gillar och bilder på glada barn. Inte ett ord var med om nedskärningarna man planerar, var dem skall genomföras eller dess konsekvenser. Inte heller beskrev den borgerliga majoriteten hur ungdomsarbetslösheten skall bekämpas eller hur måluppfyllelsen i skolan skall ökas. Nu var det dags för ”oppositionens” tre partier att presentera sina ”förbättringsförslag”, först Socialdemokraterna, sedan Vänsterpartiet och sist Miljöpartiet.
Dessa var lika intetsägande som den budget Hjalmarsson precis presenterat. Den enda skillnaden var att ”oppositionen” gnällde lite över vad den borgerliga regeringen gjort sedan den kom till makten samt att man ville fatta beslutet i november istället för nu. I frågan om nedskärningarna sa man inte ett ord. Kritiken handlade istället om att den borgerliga majoriteten inte skulle kunna ”balansera” sin budget, dvs. inte gå med överskott. Att detta överskott endast kan nås genom ännu mer nedskärningar (alternativt skattehöjning) pratade man mindre om.

”Debatten” varade i flera timmar innan frågan slutligen togs till omröstning. Efter att Socialisternas representant Johannes Regell presenterat Socialisternas budget beskrevs den av borgerliga ledamöter som en återgång till ett ”grått samhälle bestående av betong” istället för ”gröna ängar och parker” som Västervik tydligen skulle bestå av i dagsläget.
Inte heller från ”oppositionen” bemöttes Socialisternas krav med debatt om innehållet. Gert Wollinger (s) anklagade istället Regell för att vara en ”populist djupt nere i den politiska avgrunden” samt ett ”hot mot demokratin”.
Regell inledde sin presentation med ett citat av Daniel Ankarloo som beskrivning av Socialisternas ideologiska utgångspunk:
– Målsättningen med socialpolitiken, vad vi kan förvänta oss av den, är inte skapandet av en stabil modell inom kapitalismen, som skall ersätta kravet på socialism eller förväxlas med socialismen; målsättningen för socialister med socialpolitiken blir i detta perspektiv i stället att förena och stärka hela arbetarrörelsen i kampen mot kapitalet, framförallt genom att motverka rörelsens nuvarande splittring.

Johannes Regell utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.
Foto: nyttarbetarparti.se

Utgångspunkten är att ju starkare arbetarrörelsen blir i sin mobilisering, ju starkare rörelsen driver krav på socialpolitiska reformer och kan genomföra dem, desto klarare kan vi lyfta kravet på kapitalismens slutliga ersättande med socialismen som ett helt nytt produktionssätt.
Välfärdspolitik ses ur detta perspektiv alltså inte som små steg mot eller som substitut för socialismen, utan som ett medel att stärka arbetarrörelsen i dess kamp mot kapitalet.
Vidare redogjorde Regell för förslagets närliggande målsättningar:
att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, säkerställa fortsatt och förbättrad god kvalité inom välfärdssektorn samt att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.

Att kommunfullmäktiges presidium vägrade låta Socialisternas förslag gå till omröstning är högst anmärkningsvärt. Istället för att göra processen kort med det socialistiska förslaget genom att helt enkelt rösta ner det, valde man att inte ens låta det gå till omröstning. Detta gjorde man med hänvisning till Kommunallagens balanskrav (paragraf 5a KL). Nu är det så att Socialisterna är väl medvetna om den motsättning som står mellan att följa denna paragraf i Kommunallagen och att samtidigt försvara kommunens välfärdsområden. Detta redogjorde även Socialisternas representant för i sitt anförande:
– Vår utgångspunkt är alltid arbetarklassens intressen även om dessa står i strid med rådande lagar. Kommunallagens balanskrav är enligt vårt synsätt ett medel för att tvinga kommuner i Sverige att genomdriva nedskärningar och att riva ner välfärdssamhället.
Därmed är kommunallagen för oss en klasslag som inte stiftats för att tjäna våra intressen. Som socialister kan vi därför inte ta hänsyn till denna lag. För oss är detta ansvarstagande. Vi Socialister tar inte ansvar för borgerlighetens kris, massarbetslöshet och nedskärningar av den generella välfärden!

Uppgiften att tolka och döma efter Kommunallagen vilar inte på ”hobby-politikerna” (som Regell kallade dem) i kommunfullmäktiges presidium eller dess ordförande Conny Tyrberg (c), utan på Länsrätten.
Konsekvenserna av presidiumets agerande blir att endast borgerliga nedskärningsförslag kan tillåtas i Västervik och att de 637 kommunmedborgare som valt in Socialisternas representant i fullmäktige förvägras sin demokratiska rätt, att vilja försvara sin välfärdsstat. Förslag från valda ledamöter måste ställas under omröstning. Ifall ett beslut fattas som strider mot Kommunallagen måste det överklagas till Länsrätten (som i fallet med beslutet om att stödja Holiday Clubs etablering i Västervik med kommuninvånarnas pengar).
Johannes Regell uppger att Socialisterna beklagar detta odemokratiska agerande från kommunfullmäktiges presidium men säger också att:
– Vi viker oss inte på grund av att borgerligheten med hjälp av den ryggradslösa så kallade ”oppositionen” väljer att agera på samma vis som man agerade mot socialismen för hundra år sedan.
Deras agerande kommer överklagas till Länsrätten och jag tror att vi har goda chanser att vinna mot dem, denna gång också. Det är ganska komiskt att de inte har problem med att bryta mot Kommunallagen då det gäller att slösa bort kommunens pengar på bygge av äventyrsbad och golfbanor men att krav på upprustning av äldreomsorg och skola inte ens tillåts tas till beslut.

Nyttarbetarparti.se kommer följa utvecklingen med Socialisternas överklagan


Webbsändning från mötet:
Ärende 26 behandlar budgeten för Västerviks Kommun för 2010 till 2012

Socialisternas budget:
Socialistisk välfärdsbudget för Västerviks kommun

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER