RSS

Socialister överklagar

tor, aug 6, 2009

Aktiviteter, Nyheter

Nyttarbetarparti.se har tidigare skrivit om hur Socialisterna i Västervik, under pågående kommunfullmäktigemöte den 25 juni inte tilläts gå till omröstning med sitt alternativ till den borgerliga majoritetens nedskärningsbudget. Västerviks Socialistförening har nu lämnat in en överklagan till länsrätten rörande detta.

Det var kommunfullmäktiges presidium med Conny Tyrberg (c) i spetsen som förvägrade Socialisterna rätten att lägga förslag till budget. Man gjorde detta för den Socialistiska Välfärdsbudgeten för Västerviks kommun – som Socialisterna kallade den – saknade finansiering. Konsekvensen av presidiets resonemang och agerande är att i Västerviks kommun får man endast tycka och lägga förslag om dessa förslag innebär nedskärningar i kommuninvånarnas välfärdssektorer.

Att Socialisterna ville strunta i Kommunallagens balanskrav för att kunna försvara välfärdssektorerna beskrevs av borgerliga politiker i Västervik som att ”göra revolution” och skapa ett ”sovjetsamhälle”. Komiskt är att på debattsidan i DagensNyheter onsdagen den 5/8 2009 (länk till artikeln finns nedan) skriver sju borgerliga politiker följande:
– Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen slår nu obarmhärtigt och hårt mot den offentliga sektorn. Skatteintäkterna har under det senaste året försämrats kraftigt och kommuner och landsting står inför stora nedskärningar, vilka kommer att slå hårt mot välfärden. Åtminstone om man vill hålla sig till balanskravet.
Det paradoxala är att kommunerna inte upplever någon lågkonjunktur i sina verksamheter.
Det föds fler barn, vilket ställer krav på utbyggnad av barnomsorgen. Eleverna ska även i sämre tider ha en bra skola att gå till. Äldre och personer med funktionsnedsättning har inte mindre behov av omsorg under en lågkonjunktur och försörjningsstödet till dem som drabbats av uppsägningar fortsätter att öka. Räddningstjänsten kan inte låta bli att rycka ut på grund av dålig ekonomi.

Man kan fråga sig om citates upphovsmän är på väg att ansluta sig till en ”revolutionär” politik för upprättande av en ”sovjetsstat”? Eller är det kanske rent av så att presidiet i Västerviks kommunfullmäktige inte har en aning om varken det en eller det andra och så att säga ”befinner sig ute på djupt vatten”? Nyttarbetarparti.se kommer i vilket fall att fortsätta bevakningen av detta ärende.

I överklaganstextens sista del står följande:
– I slutändan innebär presidiets agerande att demokratin inskränks i Västerviks kommun. Socialisterna röstades 2006 in i fullmäktige med bred marginal för att föra en annan politik (utan nedskärningar) än de etablerade partierna. Skall detta vara förbjudet med hänvisning till Kommunallagen? Gäller rätten att lägga förslag endast för partier som resonerar som den styrande majoriteten?


Mer läsning?
Överklagan i sin helhet
De sju borgarnas debattartikel

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER