RSS

V + S = Borgerliga Humanister? – Daniel Johansson

Vänstermajoriteten i Landstinget har röstat igenom högre patientavgifter i kristider. Detta är ett hugg i ryggen på oss arbetare som faktiskt ger en gnutta tillit till våra kära ”arbetarpartier”. Att höja patientavgifter i kristider (ska de sjuka betala krisen?!) är allt annat än socialistiskt och allt annat än i arbetarklassens intressen som dessa två partier säger sig företräda.

Sverigedemokraterna har nu tagit chansen att kritisera vänstermajoriteten, och kan göra det utifrån ett vänsterperspektiv, bara det är beklagligt! När ett högerparti kan kritisera ”vänster”partier utifrån en vänsterståndpunkt är de ursprungliga partierna inte särskilt vänster längre.

Ett arbetarparti ska inte rösta för höjda patientavgifter, ej heller några nedskärningar eller privatiseringar.

”Vänsterpartierna” borde kanske byta namn till Borgerliga Humanister istället, eller varför kanske inte lägga ner och gå med i Folkpartiet?

Daniel Johansson,
Kalmars Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER