RSS

Klargöranden och frågeställningar om vår överklagan – Johannes Regell

Den 28 juli mottog länsrätten i Kalmar en överklagan av presidiets agerande under kommunfullmäktiges möte i Västervik den 25 juni 2009, från Västerviks Socialistförening. Överklagan rör presidiets val att inte låta vårt budgetförslag gå till omröstning.

Kommunfullmäktiges ordförande Conny Tyrberg nekade oss detta för att vår budget skulle innebära ett brott mot Kommunallagens balanskrav, om den skulle röstas igenom. Att vi i Socialisterna anser det vara rätt att trotsa balanskravet (eller nedskärningskravet som det borde heta) har vi varit tydliga med att framhålla. Som socialister är det för oss otänkbart att tvinga arbetarklassen och de som har det sämst ställt i samhället att betala den ekonomiska krisen, oavsett om det rör lönesänkningar, massarbetslöshet eller som i detta fallet, nedskärningar i välfärden. Vår hållning är att arbetarklassen inte skall betala en kris som den inte har skapat.
Denna hållning är vårt existensberättigande då den gör oss till den enda politiska organisationen i Västerviks kommunfullmäktige som inte bara i ord utan framförallt i handling motsätter oss nedskärningar av välfärden. Det var på detta vi gick till val och valdes in i fullmäktige 2006. Vårt enda löfte var att inte stödja några nedskärningar. Det löftet har vi hållit och vi avser att hålla det i framtiden också!
Med andra ord har vi socialister inte mandat från de som röstat på oss att, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, delta i Harald Hjalmarssons raska nedmontering av välfärden som hårt drabbar barn och gamla.

Till sakfrågan. Följande frågeställningar uppkommer med anledning av presidiets och Conny Tyrbergs agerande: Vilka blir de demokratiska (eller odemokratiska) konsekvenserna av presidiets agerande på kommunfullmäktiges möte den 25 juni 2009?
Den direkta konsekvensen blir att man i Västervik endast tillåts lägga förslag till budget om de innebär nedskärningar av välfärden. Man får helt enkelt inte föra en annan politik än den som Harald Hjalmarsson nu för tillsammans med sin åtta-partis-allians. Det innebär att de 637 kommunmedborgare som röstade in Socialisterna i valet 2006 berövas sin demokratiska rätt att motsätta sig alliansens borgerliga politik.
Man måste även fråga sig varför det är rätt att följa en lag som säger att man måste skära ner i det vi alla behöver som skola, dagis, äldre- och handikappsomsorg, lekplatser, städning, parkskötsel mm. men fullständigt ignorerar de krav som ställs i lagar som Skollagen eller Socialtjänstlagen?
Lagar som finns för att skydda medborgarnas välfärd och garantera dess kvalité. Varför står du aldrig upp för dessa lagar Hjalmarsson?

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening
och ledamot i Västerviks kommunfullmäktige

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER