RSS

Korståget mot ondskan stöter på patrull – Johannes Regell

Som ordförande för Socialisterna i Västervik vill jag till att börja med tacka Jan Stepán för att han så ridderligt går till försvar av sitt kommunalråd och bemöter undertecknads insändare mot densamme. Jag hoppas att Hjalmarsson är lika glad för sitt stöd.

Stepán skriver i VT den 3 september till oss att: ”Det är ditt svar till kommunansvariga som i det här avseendet förtjänar all uppskattning för att respektera balanskrav i vårt och våra barns intresse.”

Ett ögonkast på denna kritik väcker tyvärr inget större uppseende då liknande tankegångar har blivit en mer eller mindre etablerad sanning. Men vad är det som denna borgerliga logik i praktiken faktiskt innebär? Jo, att de 11,2 procent av landets elever i årskurs 9 som saknar behörighet till gymnasiet, d v s icke godkände i svenska, matte eller engelska, åtminstone kan vara tacksamma för att de upprätthåller kommunallagens balanskrav när skolan de går i inte klarar av att lära dem läsa och räkna! Det är minsann för barnen och de gamlas egen skull som det skärs ner och ”sparas”.

Det är som att rädda ett sjunkande skepp med torpeder.

Kommunallagens balanskrav infördes år 2000 av godsägare Persson och har blivit en helig ko vars giltighet knappt går att diskutera utan att borgerligheten slår bak ut. Men så har den ju också varit ett effektivt vapen för att riva ner och privatisera den generella välfärden. 1990 var det offentligas storlek i relation till landets BNP 60 procent, i dag är siffran nere på 50 procent, resurserna har konstant minskats. Priset har betalats av våra, barn, unga, gamla, handikappade och sjuka.

De sociala lagar som skall skydda oss från kommunalt dårskap talas det däremot sällan om från borgerligt håll. I Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Skollagen står det inget om att de skall upprätthållas ”när vi har råd med det” eller att kommunallagens balanskrav står över dem. De skall helt enkelt följas! Nej, nu har då ändå Stepáns ständiga korståg mot ”ondskan” stött på patrull.

Johannes Regell ordförande för Socialisterna i Västervik
tillika ledamot i Västerviks kommunfullmäktige


Läs Stepáns inlägg i VT:
Regells farliga populism

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER