RSS

Krisen är ett resultat av kapitalismen – Ove Gustavsson

Skriva om att kasta sten i glashus när denne man har varit kommunalråd i snart 8 år och under de allra flesta av dessa år har Västerviks kommun haft underskott i budgeten. Är detta att följa kommunallagens balanskrav?

Att sköta en kommun i god tro som herr Hjalmarsson skriver i sitt svar är som att tro på underverk, om herr Hjalmarsson tror på det så kan det vara, men vi socialister gör det inte. I vårt budgetförslag (Dnr 2009.84) lades det från vårt parti ett stort antal förslag på arbetstillfällen i kommunen. Detta behagade inte Hjalmarsson lyssna på. Ordföranden Conny Tyrberg behagade inte behandla vårt budgetförslag, vi ser med spänning fram emot länsrättens dom i detta ärende. Vi förväntar oss samma framgång som i våra överklaganden på Holiday Club med fyra fällande domar till vår fördel.

Att vårt budgetförslag inte hade någon ekonomisk kalkyl var helt beroende på att detta inte var intressant från kommunens sida. Det märks att det är högerpartiet som styr vårt land nu – om man läste VT i förra veckan så blev det tydligen ingen satsning på Tjustbanan denna gång heller. Infrastrukturen är tydligen inte någon stark sida för herr Hjalmarsson, det får kanske bli god tro även i denna fråga.

Världskapitalismen befinner sig i kris, enligt många den djupaste krisen sedan depressionen på 1930-talet. Krisen är inte en avvikelse från ett perfekt system, den är ett resultat av kapitalismen själv. I vanlig ordning tvingas nu arbetarklassen betala det kalas som pågått i decennier, av ökade vinster, aktieutdelningar och spekulationer.

Arbetarklassen tvingas å ena sidan betala genom massarbetslöshet, för att rädda vad som räddas kan av företagens vinster. Och å andra sidan genom att skattepengar som skulle användas till den hårt nedskurna offentliga sektorn för att skapa arbete inom skola, vård och omsorg, nu får gå till att rädda bankernas vinster.

Det är hög tid att arbetarrörelsen lämnar åskådarläktaren för att återta initiativet och med offensiva krav möta de prövningar vi nu står inför. Arbetarklassen ska inte betala den kris som kapitalet skapat. Vi socialister reser följande krav:

1. 90 procent i a-kassa med höjt tak utan karensdagar. Vi ska inte behöva lämna hus och hem då vi blir arbetslösa.

2. Återanställning inom offentlig sektor. De över 300 000 arbetena som skurits bort sedan 1990-talet måste återskapas där behoven är som störst inom den underbemannade skolan, omsorgen och vården.

3. Rättvisa skatter. Avskaffa straffskatten på pensioner. Pensionärer får åka i en annan skattefil tillsammans med sjuka och arbetslösa som inte nog med att de fått minskade ersättningar och höjda avgifter, också får betala högre skatt.

Ove Gustavsson,
ordförande för PRO Ankarsrum,
f.d ordförande för Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER