RSS

Höstmarknad i Vimmerby

mån, okt 12, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Socialisterna håller låda som vanligt

Den årliga höstmarknaden i Vimmerby besöktes traditionsenligt av Socialisterna. På plats den kyliga höstmorgonen mötte socialister från Västervik upp lokala aktivister och riggade upp bokbord, fika och presenning över marknadsståndet.


Socialister från Vimmerby och Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Till en början var det lite glest med folk på marknaden men fler strömmade till allteftersom och flygbladsutdelning och kaffebjudning kom igång. Flygbladet som delades ut behandlade den rådande ekonomiska krisen och de krav arbetarrörelsen måste ställa för att motverka dennas skadeverkningar.

Ett par socialister begav sig till Systembolaget i Vimmerby för att fortsätta insamlingen av pengar till Lagenaarbetarna. Många vimmerbybor stannade och frågade om insamlingen och aktivisterna fick chans att berätta om Lagrenaarbetarnas strejk och om hur dagens ordningsmakt idag tillgriper metoder som för tankarna till det polisiära förtryck av fackföreningar som rådde under 1900-talets början. Bidragen blev många och rundhänta.


Läs flygbladet:
I goda tider slits vi ut, när vinden vänder kastas vi ut!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER