RSS

Härliga tider för högerpolitiker – Ove Gustavsson

Alla ledande politikers slutsats när det gäller inställningen till välfärden för oss äldre, är tydligen att man ska vara en glad pensionär och nöjd med lite. Det är också det synsättet som bidragit till att de gamla blivit andra klassens medborgare.

Pensionärer betalar högre skatt än yrkesverksamma. Pensionärer får i många fall dålig omsorg. Varje dag får vi läsa i pressen om vanvård av äldre. Sverige har ett pensionssystem som är dåligt för dagens pensionärer och ännu sämre blir det för varje dag. Så har det gått med ett system som 1994 sattes i sjön under bred politisk enighet mellan socialdemokrater och dagens regeringspartier. Av många möttes det som en verklig bedrift värdig den svenska välfärdsstaten. Men vi var ett antal fackligt aktiva som var mycket kritiska till den, men vi blev överkörda av de då sittande riksdagsledamöterna som i dag kanske glömt eller inte vill minnas oavsett dagens debatt.

Det nya pensionssystemet skulle ge ungefär samma andel av lönen som det gamla – mellan 55 och 65 procent av slutlönen. Men så blev det inte. Pensionsåldern avskaffades, matematiska formler sattes i dess ställe, men man trodde att pensionsåldern på sikt skulle behöva höjas med lite mindre än ett år för att löftet om pensionerna skulle infrias. Så blev det inte. Med hjälp av fantastiska prognoser och beskrivningar lyckades de ansvariga dölja sanningen under några år. De i pensionsfrågan förbundna partierna – alltså Socialdemokraterna och de fyra högerpartierna påstår att pensionsuppgörelsen gäller. Uppgörelsen 1994 innehöll inte någon broms, inte skilda skatteskalor för lön och pension.

Ett exempel är bromsen som nu sänker pensionen. För en normalpensionär är det cirka 50 000 kronor i förlust under fem år. Många har svårt att överleva på sin pension. Vissa lever närmast i fattigdom. Att för en pensionär med 10 000 i pension få betala 550 kronor mer i skatt, det är äkta högerpolitik.

Ove Gustavsson, nuvarande ordförande för PRO-Akarsrum,
fd. ordförande för Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER