RSS

Människor som varor – Jacob Hoffsten

Den borgerlige klavertramparen Fredrick Federley som bland annat uttryckt vilja att skrota Lagen om anställningsskydd (LAS) yttrade sig nyligen i prostitutionsfrågan. Föga förvånande vill denne centerpartistiske extremliberal skrota förbudet mot prostitution. Detta trots att det är rimligt att anta att Sveriges restriktiva hållning till prostitution bidragit till att vi jämfört med många av våra europeiska grannar har mindre problem med människohandel, trafficking.


Bättre än CSN, enligt Fredrick Federley?

Enligt Federley är prostitution ingenting annat än en ”affärsuppgörelse mellan två vuxna människor”. Fin människosyn där Federley, marknadsinriktad så det förslår. Som om det inte är allmänt känt att prostitution ofta är mycket problematiskt, att de prostituerade ofta är i beroendeställning och mycket utsatta. Visst finns det säkert folk som är nöjda med att vara prostituerade, men hur stor är den andelen? Är det ett bra förstahandsval som ”yrke”?

Jag ser prostitution som en extrem objektifiering och degradering av en människa, det som anses mest privat och intimt görs till en vara som kan köpas och säljas. Men Federley som är en varm anhängare av kapitalismen ser nog inget problem här, en av kapitalismen tydligaste trender är som bekant att göra allt fler ting och företeelser till varor. Så som en känd samhällsvetare en gång skrev: ”kapitalismens företrädare borgarklassen har, mellan människor, …icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa ”kontant betalning.”

Federley tar upp vad han anser vara ett gott exempel på prostitution, nämligen hur en kamrat till honom finansierade sina universitetsstudier med prostitution. Är detta månne en ny centerpartistisk linje i frågan om hur studenter ska försörja sig? Om vi studenter prostituerar oss så slipper ju staten gå in med studiebidrag. Det måste ju vara något positivt för Federley & Co som ser statlig inblandning folks ekonomi, i detta fall bidrag, som något ont som måste stävjas.

Nej, det är dags att vi studerande, arbetande, pensionärer och arbetslösa säger ifrån till denna borgerliga politik och tar upp kampen för ett samhälle som erbjuder sina medborgare bättre försörjningsmöjligheter än prostitution.

Jacob Hoffsten,
ledamot i styrelsen för Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER