RSS

En regering för ökade klassklyftor – Marcus Jansson

Sedan den borgerliga regeringens budget för kommande år presenterades härom veckan har ledande lokala företrädare gjort sina sedvanliga utspel om de ”satsningar” som väntar. Sammanfattningsvis kan man säga att regeringens politik i kombination med krisen än mer öppnar upp för en svensk låglönemarknad. Allt klarare syns borgerlighetens vision av full sysselsättning där medelklassen har sin egen lilla städerska och trädgårdsarbetare.

Högst upp på dagordningen står givetvis skattesänkningar som recept mot allehanda samhällsproblem. Skattesänkningarna ger i vanlig ordning mest till de som redan har det bäst ställt. Frisk och lönsam ska man vara.

Arbetslösa, sjuka och gamla kan däremot inte vänta sig några gräddfiler. De får klara sig bäst de kan eftersom att de statliga myndigheterna i bananrepubliken Sverige inte längre klarar av att betala ut människors rättmätiga försäkringar på grund av återkommande nedskärningar.

Den borgerliga regeringens tidigare skattesänkningar finansierades genom att sjuka och arbetslösa fick betala med sänkta ersättningar och högre avgifter. De kommande skattesänkningarna däremot struntar man i att finansiera. Man tar helt enkelt av statens stora överskott som socialdemokratin lämnade efter sig 2006.

Trots den lågkonjunktur vi nu befinner oss i räknar finansminister Borg med att minska skatternas del av samhällsekonomin. Med andra ord väntar fortsatta stora nedskärningar av den gemensamma välfärden. Enligt regeringens budget ökar arbetslösheten mellan 2008 och 2011 med sammanlagt 300 000 personer. Inom den offentliga sektorn beräknas 60 000 arbeten ”sparas bort” och framförallt kommer kommunerna att drabbas hårt. 2011 beräknas arbetslösheten vara 11,6 procent!

Så stora klassklyftor som vi i dag har i Sverige har vi inte haft sedan 60-talet och vi kan räkna med att ojämlikheten framöver kommer fortsätta att växa.

För att motverka återgången till det tidiga 1900-talets hårda klassamhälle måste arbetarrörelsen samla sig kring några få brinnande frågor för att ena människor för en politik för jämlikhet. En början vore att bekämpa arbetslösheten genom att återanställa de man har sagt upp inom vård, skola och omsorg sedan 90-talskrisen, bygga bort bostadsbristen genom offentligt bostadsbyggande samt återinföra en rejäl aktiv arbetsmarknadspolitik. Det vore en början till skillnad från dagens tyckande lite hit och dit.

Marcus Jansson,
kassör för Västerviks Socialistföreing

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER