RSS

Socialistisk agitation i höstens och krisens tecken

sön, okt 25, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Reportage från aktivism och möten i Kramfors och Sundsvall

Under oktobers andra vecka åkte två styrelseledamöter från Västerviks Socialistförening till Västernorrland. Syftet var att knyta kontakter med lokala socialister i Sundsvall och Kramfors, mobilisera inför socialistiska agiationsmöten och genomföra dessa möten. Här följer ett reportage från dessa aktiviter från en höstvecka i Sundsvalls och Kramfors kommuner.

Efter att hållit ett öppet möte i Stockholm lördagen den 10 oktober åkte Johannes Regell och Marcus Jansson vidare norrut till Sundsvall. I Sundsvall mötte de båda Västervikssocialisterna upp med lokala kamrater som redan hade inlett flygbladsutdelningarna i arbetarklassområden angående de båda mötena som skulle hållas under vecka 42. Flygbladsutdelandet fortsatte under hela veckan och när det var färdigt hade nära 12 000 flygblad spridits i Sundsvall och Kramfors kommun.Vacker natur på Höga kusten. Foto: nyttarbetarparti.se

Först speds flygblad i bruksorterna runt Lunde, den ort där kommenderad militär sköt ihjäl fem unga arbetare i samband med en strejk 1931. Naturen runt Lunde var minst sagt vacker, framförallt i höstens tid som redan hunnit måla landskapet i olika färger.


Foto: nyttarbetarparti.seMonument för att hedra minnet av de fem arbetare som sköts ihjäl av kommenderad militär den 14/5 1931 i Lunde.
Foto: nyttarbetarparti.se

Mötet som hölls i Lunde under torsdagskvällen den 15 oktober blev kanske inte allt för välbesökt. Sju ABF-aktiva, industriarbetare, ungdomar och pensionärer slöt upp. En bidragande orsak till att inte fler slöt upp är att det efter att flygbladen tryckts och börjat spridas i Kramfors kommun framkommit att agitationsmötet krockade med PRO-Lundes torsdagsbingo. Torsdagsbingon hölls förövrigt i den lokal (Lunde Folkets hus) där mötet var utannonserat i flygbladen.


Johannes Regell föreläser i Lunde.
Foto: nyttarbetarparti.se

Föredraget hölls av Johannes Regell under temat; den ekonomiska krisen och arbetarrörelsens utmaningar och bestod av en genomgång av de senaste 20 årens utveckling (med fokus på krisen under 1990-talet), den aktuella situationen under den nuvarande krisen och de utmaningar som arbetarrörelsen nu har att möta.
Regell menade i sitt föredrag att krisen under 1990-talet aldrig tog slut. Dess konsekvenser levde kvar och fördjupas nu.
– Massarbetslösheten sjönk förvisso tillbaka men aldrig till den fulla sysselsättningens obetydliga nivåer. Istället började politiker från alla riksdagspartier nu tala om en ”naturlig arbetslöshet” på mellan 4 och 6 procent.
Nedskärningarna inom den offentliga sektorn bromsades förvisso och en viss återhämtning skedde, men aldrig till nivåerna före krisen. Personalen inom skolan, barn- och äldreomsorgen, sjukvården och i de andra offentliga verksamheterna så som t ex. städning och stadsskötsel tvingades vänja sig vid att utföra om inte större så samma mängd arbete med lägre bemanning.


En av aluminiumverkets fem skorstenar reser sig bakom träden.
Foto: nyttarbetarparti.se


Affischering i Sundsvall.
Foto: nyttarbetarparti.se


Mer affischering i Sundsvall.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter torsdagsmötet i Lunde stod ett lördagsmöte i Sundsvall på dagordningen. Även detta möte föregicks av intensiv flygbladsutdelning. Ett flertal lokala socialister slöt upp och hjälpte till att sprida de kvarvarande flygbladen.


Marcus Jansson tillsammans med kamrater i Sundsvall.
Foto: nyttarbetarparti.se


Bostadsområde i Sundsvall. Foto: nyttarbetarparti.se

Mötet i Sundsvall som hölls i Skönsbergs Folkets hus blev besökt av ett 20-tal intresserade Sundsvallsbor. Samma föredrag hölls här och slutsatserna var följande:
– Dagens situation är väldigt lik den tidiga arbetarrörelsens. Arbetarrörelsen kan idag inte försvara uppnådda positioner och tvingas retirera pga. att vi köpt borgerlighetens världsbild och därmed även accepterat borgerlighetens världsordning kapitalismen, som evig. Arbetarrörelsen har därmed antagit en liberal världsbild. Så fort vi antar borgerlighetens världsbild som vår egen förvandlas de flesta krav vi kan tänkas resa till ”ohållbara”.


Socialistisk litteratur. Foto: nyttarbetarparti.se

Regell menade att den avgörande stridsfrågan inom arbetarrörelsen står mellan två olika perspektiv och praktiker. En gammal motsättning som under slutet av 1800-talet stod mellan liberal och socialistisk arbetarrörelse, som en motsättning mellan klassammarbete och klasskamp. Föredraget avslutades på följande vis:
– Avslutningsvis vill jag säga det att uppgiften inte är liten, det påstår jag inte. Men vad som däremot gör saker enklare för oss är att uppgiften inte är komplicerad till sitt innehåll. Den är konkret och tydlig. Det är dagens klassamhälle som är den yttersta orsaken till varför vi kan och måste göra det den socialistiska arbetarrörelsen har till uppgift att göra! Med andra ord det är inga konstigheter, eller borde i varje fall inte vara det!


Johannes Regell föreläser i Skönsbergs Folkets hus.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter föredraget tog besökarna för sig av fika. Frivillig avgift betalades till Lagenaarbetarnas stödinsamling. Föresedda med bulle och kaffe satte sig mötesdeltagarna igen. En diskussion följde som berörde arbetarrörelsen aktuella situation med medlemsflykt från fackföreingar och nedskärningar.

Dagen därpå var det dags för de båda aktivisterna från Västervik att åka hem från Västernorrland. De passade dock på att besöka Södra bergets utsiktspunkt och fotograferade Sundsvall innan de tog farväl av nyvunna kamrater.


Aluminiumverket. Foto: nyttarbetarparti.se

Ortvikens pappersbruk.
Foto: nyttarbetarparti.se


Havets väg. Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER