RSS

Riktad kampanj till unga

tis, Nov 3, 2009

Aktiviteter, Nyheter

Måndagen den 2 november inledde Socialisternas gymnasiegrupp sin kampanj på Västerviks Gymnasium. Kampanjen har kallas för ”loserkampanjen” och syftar till att uppmärksamma eleverna på Västerviks gymnasium att de tillhör en ”historisk generation”, som det står i flygbladet. Nämligen den första generationen i Sverige på nästa hundra år som får det sämre än sina egna föräldrar. Därav namnet på flygbladet, Dagens ungdom: Losergenerationen.

Plakat spikades upp utanför Västerviks Gymnasium i samband med aktionen.
Foto: nyttarbetarparti.se

Förutom att upplysa eleverna på Västerviks Gymnasium om deras sorgerliga situation uppmanar flygbladet även eleverna till organisation och bildning, för att kunna förändra sin situation och framtid. Flygbladet syftar till att rekrytera nya ungdomar till Socialisternas bildningsverksamhet genom ABF som går under temat, kunskap är makt!

Aktionerna på Västerviks Gymnasium kommer att fortgå under hela veckan. Om du är intresserad av att delta i Socialisternas bildningsverksamhet finns mer info i länken nedan.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER