RSS

Sagt och osagt av CUF – L. Grenblad, A. Gruvaeus

Vice ordförande i CUF Norrköping skriver den 16/11 att man för att öka integrationen bör avskaffa LAS, och att vad man kallar ”flexibel” arbetsmarknad skulle vara lösningen på de problem med arbetslöshet och utanförskap som idag finns.

Vad man glömmer att nämna är att Sveriges höga arbetslöshet till stor del beror på de socialdemokratiska och borgliga politiker som sedan 90talet allt snabbare monterat ner vår välfärd. Cirka 200 000 jobb har sedan 1990-talet ”sparats bort” från den offentliga sektorn. Det vill säga 200 000 anställda inom sjukvård, barnomsorg och äldrevård. Sektorer som i dag är under stor press, vilket man inte minst har sett på bland annat grundskolans situation i till exempel Skäggetorp.

För det första borde man istället för att avreglera arbetsmarknaden ytterligare, vilket kommer skapa ännu större konkurrens om jobben, och i ännu större grad skapa motsättningar mellan folk så borde vi tvärt om stärka arbetsrätten. Detta för att motverka en låglönemarknad där arbetsgivaren på egen hand kan pressa ner löner genom att tvinga personer till osäkra anställningsformer där man enkelt kan sparkas. Detta skulle göra att man satt tryggare på sitt arbete och inte behöver känna sig hotad av de arbetssökande.

För det andra så borde man återinvestera i den offentliga sektorn och på så sätt skapa jobb. De problem som finns med vårdköer idag tror jag knappast löses genom ytterligare ”effektiviseringar” utan snarare genom att ge vården mer resurser. Sedan 1990-talet har var tionde anställd inom vården sparkats, och inte är vi väl färre människor idag? De vårdköer vi ser idag är inget annat än konsekvensen av de frön man sådde under 90-talet.

Att investeringar bör ske i det offentliga är för oss självklart eftersom verksamheten då kan ske utan vinstintresse. Därigenom krockar inte allmännyttan med lönsamheten för de få som plockar ut pengar bara genom sitt ägande, vilket det tenderar till att göra inom det privata…

Liselott Grenblad, ordförande Linköpings Socialistförening
och Axel Gruvaeus, kassör Linköpings Socialistförening
30 november 2009

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER