RSS

Mobilisering bland medborgare och feghet bland politiker

tis, Dec 1, 2009

Aktiviteter, Nyheter

– Flygblad i bostadsområden, på gator och torg

Socialisterna i Västervik har nu i full skala inlett mobiliseringen inför demonstrationen mot våldtäkter och hårdare samhällsklimat som kommer att hållas nästa vecka. Flygblad har delats ut på lokala marknader, julskyltningar och i bostadsområden.

Flygbladsutdelning med bokbord vid julskyltning i Västervik
Foto: nyttarbetarparti.se

Innan inriktningen på demonstrationen var bestämd sände Socialisterna inbjudningar till ett planeringsmöte till alla andra partier i Västerviks kommunfullmäktige. Tanken var från början att initiativet skulle samla brett för att med gemensam kraft ta avstånd från våldtäkter och förfallet i samhället. Inbjudan och de svar som inkom finns i sin helhet vid sidans fot.

I brevet från Socialistföreningen stod bland annat följande:
”Efter den senaste tidens grova sexuella övergrepp och det ökande antalet våldsbrott kan vi inte längre sitta tysta utan vi måste gemensamt agera för att visa att detta inte kan accepteras.
Vi bjuder här med in er till ett möte för att anordna en gemensam manifestation mot det ökande våldet i allmänhet och det sexuella våldet mot kvinnor i synnerhet.
Det må kanske inte vara mycket vi tycker lika om. Men om detta måste vi väl ändå alla kunna enas?”

Det visade sig att inga andra än Socialisterna verkade tycka att frågan var värd att uppmärksamma. I vilket fall behagade inga andra dyka upp på mötet de var inbjudna till.
Vänsterpartiet svarade att de skulle komma men dök aldrig upp. Folkpartiet svarade att de inte ville delta men berättade aldrig varför. Miljöpartiet svarade att:
”Vi i MP är inte intresserade av att delta i någon manifestation arrangerad av Socialisterna även om syftet är gott. Ett parti vars fullmäktigeledamot (Johannes Regell) och ersättare (Ove Gustavsson)** beter sig föraktfullt och respektlöst mot övriga fullmäktigeledamöter vill vi inte ha något samarbete med.”
Brevet från Miljöpartiet var undertecknat av Anna Bodjo som sitter i fullmäktige för ”de gröna”. Övriga partier valde att ignorera att de blivit inbjudna.

Socialisterna valde självklart inte att avstå från att föra kritiken mot klassamhället och dess konsekvenser på grund av att politikerna i Västervik visade sig vara både ointresserade och för småsinta för att vilja ta ställning.
Talare har fastställs och flygbladsutdelningar har inletts i de arbetarområden där Socialisterna har sitt starkaste stöd.

** Parenteserna fanns ej i svaret från Miljöpartiet -red. nyttarbetarparti.se.


VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER