RSS

Sahra Ahmed – Om våldtäkternas sammanhang (video)

tor, Dec 10, 2009

Tal

Tal hållet på torgmöte den 10 december 2009 av Sahra Ahmed, styrelseledamot i Västerviks Socialistförening. Mötet hölls på Spötorget i Västervik i samband med en demonstration mot våldtäkter och hårdare samhällsklimat.

Vi har samlats här idag för att protestera mot det ökande och grövre våldet i samhället. Vi har även samlats för att protestera mot ett allt hårdare samhällsklimat. Tyvärr så har manifestationer likt denna blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Det brutalare och råare våldet unga emellan har i de värsta fallen slutat med dödlig utgång. Det är visserligen bra att människor reagerar så som ni gjort här idag, men att vi tvingas göra detta är ett tragiskt bevis på hur illa vårt samhälle mår.

Att fördöma våldet är något självklart. Det gör vi alla. Men vi måste också ställa oss frågan hur vi ska vända och motverka denna utveckling. Det är givetvis ingen liten eller lätt fråga men någonstans måste vi börja.

För många, inte bara för unga, är det en hård tid vi lever i, där vardagen blir allt svårare att få ihop. Om det är något vi har lärt oss det senaste året i finanskrisens spår så är det att en trygg vardag över en natt kan förvandlas till en mycket osäker framtid. På ett år har arbetslösheten fördubblats och Sverige har nu den högsta ungdomsarbetslösheten i hela Europa.

I denna tid av kris har ungdomen fått betala ett högt pris där varken arbete eller egen bostad är en självklarhet. Dagens unga har även växt upp i spillrorna av den förra krisen i början av 90-talet. En kris som de till stor del har fått betala bl a genom de stora nedskärningar av skolan som skedde i mitten av 90-talet. Dagens unga är en unik generation i den meningen att de är de första i modern tid som har fått det sämre än sina föräldrar.

90-talskrisen slog hårt och efterlämnade sig en högre arbetslöshet i samhället och nedskärningar av det gemensamma. Nu befinner vi oss mitt uppe i en ny ekonomisk kris och att priset även för den kommer att bli högt kan vi nog vara säkra på.

Förutom allt vad det innebär att vara ung är det med andra ord ingen lätt tid att var ung i. Många unga mår idag dåligt och saknar framtidstro och känner sig svikna av både vuxna och samhälle.
Dessutom super vi som aldrig förr i det här landet och det är ingen nyhet att många våldsbrott sker på fyllan.

Att vi har samlats här idag för att protestera mot våldet är självklart bra men bara en början om vi är överens om att våldet är uttryck för djupare och svårare samhällsproblem. Frågan är om den samhällsutveckling som idag sker där människor allt snabbare slås ut och får klara sig bäst de kan är vägen att gå för att nå ett lugnare och tryggare samhälle. Det tror naturligtvis inte jag.

Till att börja med måste vi stödja kvinnojourer och andra organisationer som redan idag gör ett stort arbete för dem som utsatts för övergrepp.

Men vi måste även kritisera den samhällsutveckling som sker och som föder allt hårdare spänningar mellan olika människor och grupper. Vi måste med politiken skapa ett hopp och en framtidstro om ett samhälle där alla får plats. Det är inte heller någon liten uppgift. I grunden handlar det om vad för samhälle vi vill leva i, vad för samhälle vi vill att våra barn ska växa upp i och vi bli gamla i.

Samtidigt som vi tar avstånd från förfallets konsekvenser så som vi gör här idag måste vi även blicka framåt och skapa hopp och framtidstro.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER