RSS

Fasaden krackelerar – J. Hoffsten

Vi får i dag höra att det är omöjligt att utöka den offentliga sektorn, att våra barn ska få en bra skolgång och våra gamla en god vård är ett orimligt krav. Att vi genom vårt välfärdssamhälle levt över våra tillgångar och nu måste skära ner och privatisera. Att marknadskrafterna kommer att lösa detta problem. Att det är omöjligt att höja lönerna eftersom det är ekonomisk kris och företagen inte har råd.
Lika omöjligt var det för hundra år sedan att införa 8 timmars arbetsdag. Lika omöjligt var det att införa allmän rösträtt. Lika omöjligt var det att tillåta fackföreningar att existera.

Då som nu är den borgerliga världsbilden vad man förväntas att rätta sig efter om man inte vill betraktas som en galen utopist. Vem denna världsbild gynnar är inte svårt att räkna ut och de med makt och pengar ser till att de åsikter som gynnar dem basuneras ut kraftigast i media. Hur sann är egentligen den borgerliga sanningen och hur bra är den för oss som får ta dess konsekvenser i form av nedskärningar sänkta löner och massarbetslöshet?

Skrapar man lite på ytan så krackelerar dock den borgerliga världsbildens fasad, paradoxerna radas upp en efter en. Sverige har blivit allt rikare och ändå skär vi ner? Vi har råd att höja politikers löner men inte att öka antalet lärare? Företagen har råd med rekordstora aktieutdelningar men inte till arbetarnas löner eller ens deras anställningar?

Vi måste ifrågasätta, använda vårt eget förnuft som våra förfäder gjorde när de ifrågasatte fåtalets makt och krävde rösträtt och bättre arbetsvillkor. Alternativet är att fortsätta låta det rika fåtalet i samhället leva gott på vår bekostnad.

Jacob Hoffsten,
Styrelseledamot Västerviks Socialistförening,
den 7 januari 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER