RSS

Allt stöd till sjukhuspersonalen! – E. Åslund, R. Altin

Uttalande från Sundsvalls Socialistförening

Den senaste tiden har vi genom reportage och insändare i lokaltidningarna kunnat läsa om de gigantiska besparingar som kommer drabba minst 700 anställda på sjukhuset. Denna besparing har den socialdemokratiska majoriteten röstat igenom i landstinget. För gemene man är tyvärr ordet ”nedskärning” inget nytt och för många som arbetar i den offentliga sektorn ett allt för vanligt förekommande inslag på arbetsplatserna.


Länssjukhuset i Sundsvall. Foto: nyttarbetarparti.se

Det tragiska i den situation vi nu befinner oss i är att de som en gång byggde upp välfärdssamhället nu sitter med ”nedskärningshyveln” i högsta hugg och skär ner där det gör ”minst skada”. Men frågan för oss som inte kan köpa den sjukvård vi behöver utan är beroende av den generella välfärden för ett gott och tryggt liv är; vad ska vi med ett socialdemokratiskt parti till som försätter 700 sjukhusanställda och deras anhöriga i ekonomisk kris och som genomför borgerlighetens nedskärningar?
Det måste bli ett slut på nedskärningarna inom välfärden och framförallt måste arbetarrörelsens företrädare sluta riva ner det som man under 100 år har byggt upp. Den politiken hör hemma hos den borgerliga alliansen och bör även förpassas dit!

Den aktuella vågen av nedskärningar är ett resultat av att stora summor skattepengar försvunnit från den offentliga sektorn på grund av de varsel som skett med den ekonomiska krisen. Man kan lätt få ett intryck av att Sverige skulle förvandlats till ett fattigt land, detta är dock långt ifrån sanningen. År 2009 avslutades med aktieutdelningar på över 100 miljarder kronor för femte året i rad i de svenska storföretagen, detta trots krisen.
Att det inte finns pengar är en lögn. Vad som däremot är sant är att rikedomar flyttats från den offentliga sektorn dvs. välfärdsområden som skola, äldreomsorg och sjukvård till den privata sektorn dvs. till de redan rikas fickor. Detta har skett i mer än 20 år genom främst skattesänkningar för höginkomsttagare.

En socialdemokratisk landstingmajoritet som på allvar står upp för den generella välfärden borde kräva mer resurser från staten för att klara sina åtaganden och om inget annat alternativ ges underbalansera budgeten och låta nedskärningarna skötas av den borgerliga regeringen. Det skulle återge lite av trovärdigheten till de politiker som säger sig representera landets arbetare.

Vi måste gemensamt på arbetsplatser genom våra fackföreningar, på gator och torg, genom demonstrationer och protester – ställa krav på ett slut på den välfärdsslakt som nu sker mitt framför våra ögon.

Vi arbetande och arbetslösa skall inte betala det borgerliga samhällets kris. Varken genom lönesänkningar, arbetslöshet eller som nu, genom nedskärningar.

Erik Åslund, Ordförande i Sundsvalls Socialistförening
Rickard Altin, Sekreterare i Sundsvalls Socialistförening
Antaget den 13 januari 2010

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER