RSS

Sundsvallsbor tar till gatorna

tis, jan 19, 2010

Aktiviteter, Nyheter

– Protest och uttalande mot nedskärningar

Med anledning av att Västernorrlands lansting har beslutat att spara 235 miljoner kronor genom att sparka 700 personer från Sundsvalls sjukhus arangerade Nätverket Rädda vården en manifestation i centrala Sundsvall under förmiddagen, lördagen den 16 januari.

Mellan 3- till 400 personer hade tagit sig till torget för att visa sitt misstycke mot nedskärningarna. Talarna avlöste varandra, många kom fram spontant från folksamlingen och talade om hur dom känner inför nedskärningarna och hur sjukhuset påverkas av det. Något som var tydligt bland talarna var att många hade kamplust och att man inte fick låta manifestationen vara den sista protesten mot politikernas slakt av välfärden.

Manifestationen avslutades med att sundsvallsborna som samlats på torget enhälligt antog ett uttalande, riktat mot lanstingsrådet Ewa söderberg och landstingstyrelsen.

16:e mars uttalandet från Sundsvall

Till Landstingsråd Eva Söderberg

Vi har samlats här på torget för att protestera mot den brutala nedskärningspolitik som du är ansvarig för tillsammans med dina politikerkollegor i landstinget. Ni politiker och tjänstemän har visat er kallsinninga inför uppsägningar och försämringen av vården kvalitet. Det gör inte vi vårdpersonal, patienter och övriga sundsvallsbor som samlats här.

Vi som står här kräver:
Försvara jobben och vårdens kvalité
Stoppa uppsägningarna!
Ge tillbaka pengarna som dragits in från kommuner och landsting!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER