RSS

Aktion mot nedskärningar

tis, Jan 26, 2010

Aktiviteter, Nyheter

- Linköpings Socialistförening mobiliserar mot nedskärningspolitiken

Tisdagen den 26 januari höll kommunfullmäktige sitt januarimöte i Linköping. Denna gång fick politikerna sällskap av socialister från Linköping.

Utanför Stadshuset hade ett 20-tal ungdomar samlats för att protestera mot den nedskärningspolitik som förs i Linköping, precis som på annat håll i Sverige.
Ett bokbord slogs upp på trappan till Stadshuset, två banderoller bars på pinnar. Budskapen var tydliga: ”Stoppa nedskärningarna – investera i nya jobb” och ”För allas rätt till trygghet – mer pengar till det offentliga”. Flygblad delades ut till nedskärningspolitikerna på deras väg in i Stadshuset. Även förbipasserande linköpingsbor fick ta del av Socialisternas kritik mot den borgerliga politiken och det borgerliga klassamhället.


Axel Gruvaeus, från Linköpings Socialistförening håller tal utanför Stadshuset
Foto: nyttarbetarparti.se

Samma stund som fullmäktiges möte inleddes höll Axel Gruvaeus, kassör i Linköpings Socialistförening en appell från stadshustrappan.

Axel inledde sin appell med att konstatera den verklighet som var dag gör sig kännbar för det arbetande och arbetslösa folket i Sverige.
- Under de senaste månaderna har det basunerats ut att pensionärerna får det allt sämre, att arbetslösheten för ungdomar fortsätter breda ut sig, hyrorna förväntas stiga och de som tvångsutskrevs från försäkringskassan vid årsskiftet mister hela sin ersättning och får klara sig bäst de kan. Ja, listan på saker och ting som inte står rätt till, den listan kan göras lång.

Axel menade att det faktum att arbetarrörelsens ”oppositionspolitik” lyser med sin frånvaro endast visar vilken roll vanliga medborgare har att spela.
- Vi socialister menar att det är upp till oss, ungdomar, arbetande och arbetslösa medborgare om något skall ske. Vi kan inte sitta och invänta att riddare på vita hästar skall rädda oss från våra problem. Ingen annan än vi själva kommer någonsin slåss för våra krav. Det är vi som måste slåss för oss själva och varandra.

Efter appellen avslutades aktionen utanför Stadshuset och de socialister som samlats begav sig istället ner till centrum för att där inleda utdelningen av den nystartade socialistföreningens uppstartsflygblad.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER