RSS

Lagenaarbetarna höll årsmöte

ons, jan 27, 2010

Aktiviteter, Nyheter

– Socialisterna var inbjudna och överlämnade strejkstöd

Onsdagen den 27 januari höll arbetarna på Lagena (Systembolagets lager i Haninge) årsmöte i sin fackklubb. Mötet hölls i personalmatsalen på arbetsplatsen och drygt femtio av klubbens ca 80 medlemmar dök upp. Mötet bjöd på diskussioner med LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Lokalen fylldes snabbt av lagerarbetarna som kom från sitt förmiddags skift. Mötet öppnades av Patrik Olofsson som hälsade alla medlemmar och gäster välkomna. Patrik avgick som klubbordförande den 13 juni för att kunna leda strejken som varade fyra dagar veckan innan midsommar. Under mötet återvaldes han och de andra ledarna för strejken in i klubbstyrelsen, detta trots att både Lagena och Handels avd. 20 gjort vad de kunnat för att hindra arbetarna från att välja tillbaka sina strejkledare i sin egen fackledning.


Frv: Hans Boberg (ombudsman Handels avd. 20), Wanja Lundby-Wedin (ordförande LO) och Oscar Andrén (klubbstyrelsen).
Foto: nyttarbetarparti.se

Mötet gästades även av LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin som bland annat berättade för arbetarna på Lagena om det problem bemanningsföretagen utgör på svensk arbetsmarknad. Detta är ganska komiskt då få känner bemanningsföretagens problem så väl som just det arbetarkollektiv Wanja talade inför.
När Wanja var färdig fick arbetarna ställa frågor, vilket de också gjorde. Frågorna var många och irriterade vilket inte är särskilt underligt då LO i princip inget gjort för att stödja Lagenaarbetarnas kamp. Värt att veta är att samma LO-ordförande skall ha kastat sig in i en taxi när Lagenaarbetarna innan sin strejk demonstrerade utanför LO-borgen och där ville träffa sin LO-ordförande.


Patrik Olofsson, återvald klubbordförande på Lagena diskuterar med Wanja.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter Wanja var det dags för paus i mötet för kaffe och bulle. Efter pausen lämnades ordet till Johannes Regell från Västerviks Socialistförening. Johannes höll en kort apell i vilken han uttryckte stolthet, både för sin egen och sina kamraters del, över att vara inbjuden till mötet.
– Ni är viktiga, jag hoppas att ni vet det. Inte bara för företaget där ni jobbar utan framförallt för arbetarklassen i hela Sverige. Ni är inte viktiga för att ni är många, detta är en liten arbetsplats. Ni är viktiga för att ni gett oss runt om i landet ett lysande exempel att följa!


Johannes Regell håller kort apell till Lagenaarbetarna.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter sin apell lämnade Regell över de 10 000 kronor som samlats in av Socialisterna genom traditionell skramling med bössa, främst från Västerviks arbetarbefolkning men även från Malmö, Linköping och andra orter.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER