RSS

I ”goda” tider slits vi ut – när vinden vänder kastas vi ut

mån, feb 15, 2010

Huvudnyheter

Illustration: Morgonrodnad

Världskapitalismen befinner sig i kris, enligt många den djupaste sedan depressionen på 1930-talet. Krisen är inte en avvikelse från ett perfekt system. Den är inte skapad av girighet eller felaktig politik, den är ett resultat av kapitalismen själv.

I vanlig ordning tvingas nu arbetarklassen betala det kalas som pågått i decennier av ökade vinster, aktieutdelningar och spekulation. Arbetarklassen tvingas å ena sidan betala genom massarbetslöshet och lönesänkningar, för att rädda vad som räddas kan av företagens vinster. Och å andra genom att skattepengar som skulle kunna användas till den hårt nedskurna offentliga sektorn för att skapa arbete inom skolan, vården och omsorgen nu går till att rädda bankernas vinster. Priset slår hårt både socialt och ekonomiskt.

Det är hög tid för arbetarrörelsen att lämna åskådarläktaren för att återta initiativet och med offensiva krav möta de prövningar vi nu står inför. Arbetarklassen skall inte betala den kris som kapitalet skapat. Socialisterna reser följande krav och uppmanar arbetarrörelsen att ansluta sig!

1. 90 procent i a-kassa, utan tak och utan karrensdagar!
Vi skall inte behöva lämna hus och hem då vi blir arbetslösa. För att vi skall kunna leva ett normalt liv måste ersättningsnivåerna höjas. Även taket som idag gör att endast 30 procent av alla arbetslösa får ut full ersättning måste höjas. Detta är även nödvändigt för att kunna försvara våra löner, då arbetslösa på svältgränsen sätter press på våra kollektivavtal!

2. Återanställningar inom offentlig sektor!
Sedan 1990-talet har vi haft en hög arbetslöshet, den har av borgerligheten kallats för en ”naturlig” arbetslöshet. Nu riskerar vi att få en ännu högre ”naturlig” arbetslöshet . Denna så kallade ”naturliga” arbetslöshet har skapats av politiker i Sveriges riksdag genom nedskärningar inom välfärdsstaten. De över 300 000 arbeten som skurits bort sedan 1990-talet måste återskapas där behoven är som störst, dvs. inom den underbemannade skolan, omsorgen och vården!

3. Satsningar på offentligt bostadsbyggande!
Bostadsbristen är tillbaka i Sverige och därför behövs kraftiga satsningar på bostadsbyggande av billiga hyreslägenheter. Detta är även ett effektivt sätt att bekämpa massarbetslösheten då en byggnadsarbetare i arbete i snitt skapar arbete åt fyra arbetare i andra branscher.

4. Aktiv arbetsmarknadspolitik!
Många som idag sparkas från t ex. verkstadsindustrin kommer inte kunna gå tillbaka dit och behöver därför omskolning. Detta måste staten aktivt sköta för att skola om människor till de yrken där behoven är som störst.

5. Satsningar på infrastruktur!
Många av landets vägar och järnvägar är i dåligt skick och behöver därför rustas upp. Detta ger inte bara arbete, det ger även människor som är bosatta på orter som drabbats hårt av varsel möjlighet att arbeta eller studera på andra orter!

Ladda ner:
Flygblad
Affisch

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER